دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلی
چشم‌انداز استان
چشم انداز 20 سال آينده استان اصفهان

چشم انداز استان در امور اقتصادي
استاني دست يافته به جايگاه برتر اقتصادي در كشور ، مبتني بر علم و فناوري ، همراه با رشد سريع و پايدار اقتصادي ، متكي بر امنيت اقتصادي ، اجتماعي و اكولوژيكي .

استان در افق 1404 داراي چنين ويژگيهايي است :

01 استاني با نهادهاي مناسب در جهت تحقق رشد پايدار اقتصادي .

02 استاني به عنوان قطب آموزش عالي و توليد دانش و فناوري برتر در سطح كشور

03 استاني توانمند در جذب كار آفرينان ايراني سراسر جهان .

04 استاني برتر در صنعت توريسم با اتكاء بر منابع فرهنگي هنري و طبيعي .

05 استاني بهره‌مند از مديريت اقتصادي شايسته و هماهنگ در ابعاد خصوصي ، عمومي و دولتي و برتر در شاخصهاي بهره‌وري در مقياس ملي .


اهداف :
· تحقق رشد اقتصادي بالاتر از رشد اقتصادي كشور در چشم انداز مطلوب با تكيه بر افزايش بهره‌وري سرمايه انساني و فناوري هاي نوين .

· حمايت از ايجاد و فعاليت‌ نهادهاي عمومي و تشكل‌هاي غير دولتي مؤثر در افزايش كارآيي اقتصادي .

· كاهش نرخ رشد جمعيت ( نرخ رشد طبيعي و مهاجرت به خصوص به كلان شهر اصفهان )

· كاهش نرخ بيكاري به رقمي پايين تر از نرخ بيكاري در چشم انداز مطلوب كشور و اصلاح ساختار اشتغال در راستاي جذب بيشتر نيروهاي متخصص و تحصيلكرده .

· توسعه و تنوع اشتغال در مناطق روستايي به منظور توانمندي خانوارهاي روستايي و كاهش اختلاف بين مناطق .

· مديريت صحيح منابع آب در زمينه‌هاي توليد و تامين و استحصال ، انتقال و توزيع و اصلاح الگوهاي مصرف به گونه‌اي كه محدوديت اين نهاده مانع توسعه منطقي استان نگردد.

· افزايش و جهت دهي مناسب توليد، تلاش در جهت اصلاح و تسهيل ساز و كارهاي قانوني مرتبط ، استفاده از فنون نوين تجارت و بازاريابي و توسعه مناسب زيربناها به شكلي كه محصولات استان داراي رقابت پذيري مطلوب در عرصه اقتصاد ملي و بين المللي باشند.

· دستيابي به رشد صادرات با رقمي بالاتر از رشد صادرات در چشم انداز مطلوب كشور با تاكيد بر محصولات داراي ارزش افزوده بالاتر .

· توسعه صنعتي با تكيه بر فناوري هاي نوين و صنايع پاك و غير آلاينده .

· توسعه كشاورزي استان با استفاده بهينه از منابع پايه در جهت بهره‌وري و اجراي طرح‌هاي نوين و اولويت تخصيص منابع در بخش در راستاي توسعه پايدار.

· يجاد ساز و كارهاي انگيزشي و فضاي مناسب و امن جهت تشويق و ترغيب فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به فعاليت در استان .

· حركت در جهت كاهش تصدي دولت ، مطالعه و تعريف طرحها و پروژه‌هاي اقتصادي در اموري كه جنبه حاكميتي دارند ( مانند زيربناها) به گونه‌اي كه زمينه‌هاي جذب سرمايه‌هاي غير دولتي در امور ياد شده جهت توسعه شتابان فراهم آيد.

· تلاش در راستاي حفظ و گسترش صنعت حمل و نقل و دستيابي به تركيب مناسب حمل و نقل با توجه ويژه به حمل و نقل ريلي ، رعايت استانداردها و افزايش ايمني و بهره‌وري .

· تلاش در راستاي ترميم بودجه استان ، اصلاح درصد تركيب عمراني و جاري با رويكرد افزايش درصد بودجه عمراني و توسعه نظم ، انضباط و بهره‌وري در اجراء.

· فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت توليد و عرضه مسكن و توسعه شهري و روستايي با تكيه بر اسكان پايدار نواحي كمتر توسعه يافته و خانواده‌هاي كم درآمد.

· تحقق رشد صنعت گردشگري بالاتر از رشد اقتصادي كشور در گزينه چشم‌انداز مطلوب اين صنعت .

· تغيير الگوي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف در راستاي كاهش سهم فرآورده‌هاي نفتي و افزايش سهم گاز طبيعي ، برق و .... و افزايش بهره‌وري .

· كاهش شدت انرژي از طريق استانداردسازي ، به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي در مصرف، جهت برقراري تناسب منطقي بين نرخ رشد و مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي .

· افزايش كارآيي دولت در راستاي كاهش هزينه‌هاي مبادله و افزايش رقابت پذيري اقتصادي.راهبردها :
· توسعه ارتباطات و زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات متناسب با سياست‌هاي توسعه فناوري كشور .

· ارتقاء سطح مهارت و تخصص نيروي كار استان از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي متناسب با فعاليت‌هاي اقتصادي .

· انجام مطالعات لازم در زمينه انتخاب روش‌هاي توليد ( تكنولوژي توليد) با توجه به وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي كار در استان و بازار كار .

· ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب با توجه به رشد جمعيت فعال و افزايش عرضه نيروي كار و وجود مازاد نيروي كار.

· صيانت از نيروي انساني و ارتقاء سطح كيفي تنظيم روابط كار با تكيه بر افزايش سه جانبه گرايي ( دولت ، كارفرما و نيروي كار ) .

· ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تامين حداقل معيشت خانوارهاي استان ازطريق توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه صنايع دستي و كوچك .

· انتقال آب از حوزه‌هاي مجاور.

· افزايش راندمان آب در مصارف مختلف و مصرف بهينه.

· اصلاح ساختار مصرف آب با تكيه بر افزايش راندمان آبياري و مصرف و تخصيص بهينه آب به محصولات با ارزش اقتصادي بيشتر و افزايش بازدهي آب .

· كنترل و كاهش تدريجي بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني به ويژه دردشتهاي ممنوعه .

· توجه جدي به مقوله اقتصاد آب و استفاده اقتصادي از منابع آب و تدوين نظام نرخ‌گذاري.

· ظرفيت سازي ( تدوين قوانين جامع، مديريت كيفيت آب ، مديريت خشكسالي ، باز چرخابي آب ، حفاظت از محيط زيست ، اصلاح ساختار سازماني با تاكيد بر مشاركت مردمي ، تدوين و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به آب ) .

· كنترل و ذخيره‌سازي آبهاي سطحي از طريق مطالعه و احداث سدهاي كوچك مخزني با در نظر گرفتن شرايط پائين دست .

· تعادل در جهت گيريهاي توسعه و رشد جمعيت استان براي پايداري با توجه به منابع آب .

· اعطاي اختيارات لازم و قانوني به اتحاديه‌هاي توليدي و صادراتي .

· توسعه زيرساختهاي مربوط به تجارت الكترونيكي .

· جهت‌گيري و توسعه حمل و نقل در راستاي حمايت از صادرات .

· تقويت امنيت سرمايه‌گذاري .

· حمايت مالي از تحقيقات و توسعه صنايع با فناوري پيشرفته و برتر.

· توسعه و ايجاد زيربناها جهت سازماندهي استقرار صنايع در شركتها و نواحي صنعتي .

· حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در استان به ويژه در جهت جذب تكنولوژي پيشرفته و توسعه صادرات صنعتي و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي .

· بسترسازي براي تغيير قوانين و مقررات در راستاي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش غير دولتي .

· مشاركت فعال اقتصادي در همكاريهاي منطقه‌اي و خارجي .

· بالا بردن بهره‌وري در صنايع و معادن .

· بسترسازي براي توسعه فعاليتهاي بخشهاي تعاوني و خصوصي در زمينه‌هاي آموزشي، توليد و فروش داخلي و صادرات صنايع دستي .

· ايجاد و تقويت نظامهاي مهندسي در بخش صنعت .

· تدوين طرح و برنامه جامع براي صنعت استان .

· ارائه آموزشهاي لازم براي ارتقاء سطح علمي سرمايه‌گذاران بخش صنعت و معدن در سطوح كارداني و آموزشهاي مديريتي در سطح كارشناسي ارشد و نيز تربيت تكنسين در رشته‌هاي مختلف توسط بخشهاي غير دولتي.

· اولويت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري مناسب با تامين منابع آبي و توسعه روشهاي بهينه بهر‌ه‌برداري از آب در بخش كشاورزي .

· توسعه و استاندارد نمودن صنايع تبديلي به بسته‌بندي محصولات كشاورزي به منظور كاهش ضايعات .

· اولويت بخشيدن به تحقيقات كاربردي در بخش كشاورزي و ترويج يافته‌ها در راستاي بهبود توليد و افزايش بهره‌وري .

· اصلاح ساختار و ايجاد نظام مناسب و كارآمد در امر تهيه ، تدارك و توزيع به موقع نهاده ها و خدمات كشاورزي با رويكرد بخش خصوصي .

· شناسايي قابليتها و مزيتهاي رقابتي كشاورزي مناطق مستعد استان و حمايت در جهت صدور محصولات آنها.

· ترغيب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در احداث و توسعه راهها.

· فراهم نمودن زمينه واگذاري قطارهاي مسافري اصفهان — تهران ، اصفهان — مشهد و اصفهان — بندرعباس به بخش خصوصي.

· ارتقاء سطح نگهداري و بهره‌برداري از وسايل نقليه ريلي به منظور حداكثر استفاده از ظرفيتهاي موجود.

· تاكيد هر چه بيشتر به نگهداري ، بهسازي و نوسازي و بهره‌برداري از ظرفيتها و امكانات فيزيكي و سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در بخش راه و ترابري .

· فراهم آوردن زمينه لازم جهت عرضه كافي زمين براي مسكن و توسعه شهري با اولويت اراضي موات و باير در چارچوب كاربري اراضي ، سياست‌ها و ضوابط شهرسازي و توسعه.

· احياء ، نوسازي و بهسازي بافت‌هاي تاريخي و قديمي شهرها در جهت توسعه موزون آنها.

· مكان يابي توسعه شهرها با رعايت حفظ منابع آب و خاك ، ايمني در مقابل سوانح طبيعي و استفاده بهينه از زير ساختها و شبكه شهري استان .

· زمينه سازي كالبدي براي اسكان با برنامه و پايدار گروههاي كم درآمد.

· انتقال هدفمند فعاليتهاي مزاحم از شهرهاي استان .

· تجهيز منابع مالي از طريق جذب مستمر وام‌هايي با بازپرداخت بلند مدت و اقساط متناسب با سطح متوسط درآمد خانوار به منظور تنظيم بازار مسكن در شهرها.

· اولويت تهيه طرح‌هاي شهري به شهرهاي كوچك و متوسط و واقع بينانه نمودن پيشنهادات طرحها با توجه به امكانات مالي شهرداريها و ارگانهاي خدمات رسان .

· به حداكثر رسانيدن درآمد حاصل از بخش گردشگري از طريق مطابقت نيازها و خواست بازار تطبيق استانداردها و توقعات بازارهاي هدف از لحاظ كيفي و محاسبه قيمت هاي مناسب .

· حداكثر سازي فروش فرآورده‌هاي گردشگري و جلب گردشگران در بازارهاي هدف از طريق استفاده از عاملين فروش متعدد در بازارهاي عمده .

· استفاده حداكثر از تجارت الكترونيكي در شبكه جهاني و استفاده از حضور نمايندگان قوي در بازارهاي هدف ، متنوع سازي جريان موجود گردشگري ، انتخاب بازارهاي پر منفعت منطقه‌اي و راه دور بين المللي با تمركز بر ميراث فرهنگي براي افزايش درآمد سرانه توريستي با ايجاد روابط عمومي مناسب .

· برنامه‌ريزي ، توسعه و مديريت گردشگري براساس اصول و مباني توسعه پايدار از طريق مستندسازي منابع اصلي گردشگري از نظر ابعاد، كيفيت ، جذابيت بازار ، حفاظت و ارتقاي منابع فرهنگي ، تاريخي و طبيعي ، ارائه خدمات مطابق با استانداردها، رضايت گردشگران و توزيع منابع و عوايد آن در نواحي گردشگري استان .

· متنوع سازي محصولات بخش گردشگري در جهت توسعه پايدار آن از طريق توسعه فرآورده‌هاي گردشگري روستايي براساس عناصر فرهنگي ، توسعه فرآورده‌هاي گردشگري طبيعي ( طبيعت گرايي) ، توسعه فرآورده‌هاي منطقه‌اي (امكانات برگزاري گردهمايي‌ها، آئين‌نامه‌ها ، كنفرانس‌ها و رويدادها) توسعه فرآورده‌هاي گردشگري ويژه براي تعميق تفكرات مذهبي و توسعه فرآورده‌هاي گردشگري زيارتي و تاريخي.

· ارتقاي استانداردهاي كيفي تسهيلات و خدمات گردشگري و حفظ و ثبات آنها از طريق ايجاد فضايي مناسب براي اعمال استانداردهاي كيفي در قوانين و مقررات ، تشويق و نوسازي تسهيلات و تاسيسات و ايجاد انگيزه .

· مستندسازي منابع اصلي گردشگري ( فرهنگي ، تاريخي ، طبيعي، دست ساخت ) و حمايت و حفاظت از آنها .

· توسعه منطقي نواحي گردشگري استان براساس رابطه عرضه و تقاضاي بازار و ايجاد تسهيلات زيربنايي و ساختار اداري .

· افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات موجود در زمينه انرژي .

· ايجاد جايگاههاي CNG جهت حمل و نقل .

· تنظيم قيمتها و انتخاب بهترين نرخهاي حامل‌هاي انرژي .

· اعمال مديريت كارآ در مصرف برق و تصحيح الگوي مصرف برق با تبليغ و فرهنگ سازي

· بازنگري و اصلاح سازمان‌ها، مهندسي مجدد فرآيندها و بهبود روشها با تكيه بر رضايت ارباب رجوع در نظام ارائه خدمات عمومي .

· تجهيز منطقه كلان شهري اصفهان به مجتمع‌هاي قوي پژوهشي ، فناوري ، آموزش خدمات صنعتي و خدمات صادراتي و بازاريابي به منزله يكي از مراكز 6گانه مديريت توسعه منطقه‌اي صنعت در سطح كشور به نحوي كه اين شهر قادر به انتقال و تكوين فناوري و تدارك، تجيهز، پشتيباني و رهبري توليد استانهاي واقع در محدوده نفوذ خود باشد.

· ايجاد تسهيلات لازم جهت شكل گيري دفاتر مهندسين مشاور تخصصي ، پيمانكاران فني، بازرگاني با عملكرد منطقه‌اي .

· هدايت ، توسعه و گسترش گروههاي آموزشي با اولويت تحصيلات تكميلي به منظور ايفاي نقش مورد انتظار در فعاليت‌هاي گردشگري و.....

· تقويت و تجهيز و گسترش مراكز تحقيقات كاربردي موجود به گونه‌اي كه امكان ارائه خدمات از قبيل خدمات ICT ، IT و.....ميسر گردد.

· توسعه خدمات بانكداري ،‌بيمه و ايجاد بازار بورس خصوصا" در زمينه‌هاي فعاليتهاي تخصصي در استان .

· تقويت و حمايت خدمات پشتيباني توليد مانند نصب ، نگهداري و تعمير ماشين‌آلات و تجيهيزات ، آموزش و تحقيقات فني ، خدمات مشاوره‌اي و پيمانكاري و صدور خدمات فني و مهندسي .

· گسترش مراكز آموزش عالي با اولويت دوره‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد به همراه مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي و كار آفريني .

· گسترش و تنوع كشت محصولات صادراتي همچون گياهان دارويي ، بذور اصلاح شده و ساير محصولات با ارزش افزوده بالا به ساير استانها و كشورها.


چشم انداز استان در امور فرهنگي ، اجتماعي و امنيتي
استاني با مردمي دانا، مسئوليت پذير و با نشاط داراي هويت اسلامي- ايراني برخوردار از امنيت پايدار متكي بر مردم سالاري ديني .


استان در افق 1404 داراي چنين ويژگيهايي است :
01آزاديهاي مشروع و قانوني ، به رسميت شناخته شده و اصول اخلاقي و كرامت انساني ارزش‌هاي ديني و ملي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

02 برخوردار از نظم و امنيت پايدار با تحكيم روابط مردم و حكومت توام با مشاركت و اميدوار به آينده.

03 به دور از تبعيض در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و برخوردار از امنيت اجتماعي و قضايي .

04 داراي روابط گسترش يافته علمي - فرهنگي و هنري در ابعاد ملي وبين‌المللي است .

05 بهره‌مند از سرمايه‌هاي اجتماعي مطلوب و گسترش يابنده.

06 داراي همزيستي مبتني بر تعامل مثبت فرهنگي اقوام .


اهداف :
· تامين حقوق مدني و دسترسي به فرصت هاي برابر براي افراد جامعه و نهادينه شدن حقوق معنوي افراد.

· تقويت مباني جامعه مدني ، مشاركت همگاني و روحيه كار گروهي در كليه روابط اجتماعي و سياسي.

· تلاش براي شناخت و معرفي اركان هويت اصيل ديني و ملي و استحكام و استمرار استقلال فرهنگي .

· تحكيم وحدت ملي و ديني و تلاش در جهت حذف موانع وحدت .

· فراهم كردن زمينه رشد و توسعه فرهنگي زنان در چارچوب قواعد وارزشهاي اسلامي و تقويت نهاد خانواده .

· تحكيم پايه‌هاي فرهنگي و توجه به تحولات نگرشي در سياست‌گذاريهاي مرتبط.

· اصالت دادن به ارزشهاي معنوي و فضايل اخلاقي جامعه و جايگاه والاي تقوي ، علم و جهاد در تعيين مرتبه كرامت و فضيلت انسانها.

· تقويت وجدان كار و گسترش روحيه تلاش و كوشش با توجه به ارزشهاي مادي، اخلاقي و ديني .

· توسعه امنيت عمومي و نظم فراگير، جامع ، پاسخگو از طريق فراهم نمودن زمينه‌هاي مشاركت عمومي در تامين و افزايش نظم و امنيت .

· توسعه كيفي نهاد بسيج در جهت افزايش انسجام اجتماعي .

· ارتقاء سطح كيفيت زندگي از طريق افزايش شاخص سطح سلامت ، تامين اجتماعي و رفاه با تاكيد بر بهبود آموزش ، كيفيت نيروي انساني ، رفع فقر و تحقق عدالت اجتماعي.

· تربيت مردمي آگاه ، غيرتمند و برخوردار از ملاك‌هاي درستكاري و احساس رضايتمندي با تاكيد بر ارزش‌هاي اسلامي .

· بسط و گسترش علم و دانايي در جهت ساختن انسان آينده‌نگر و آينده ساز.

· توسعه مديريت استان با مشاركت مردم براي انجام امور در سطح كيفي مطلوب و تامين رضايت مردم.

· تربيت و پرورش انسان ماهر، دانا، خلاق ، نوآور، كارآفرين ، توانمند و مشاركت جو در فرآيندهاي توليدي ، اجتماعي و فرهنگي .

· رشد و اعتلاي فرهنگ استان به عنوان عناصر فرهنگ و هويت ملي و اسلامي .

· حضور همه جانبه و مؤثر فرهنگي و هنري و علمي در تعاملات ملي و بين‌المللي

· برقراري روابط كار آمد و علمي و فرهنگي ملي و بين‌المللي در چارچوب سياست‌هاي كشور.

· نهادسازي و ايجاد شرايط مناسب براي تقويت اميدواري، نشاط و تلاش در جهت شكوفايي و خلق استعدادها و مزيت‌هاي استان .

· توسعه ظرفيتهاي اجتماعي و فرهنگي با رعايت ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و زيست‌محيطي.

· شناخت و بارور كردن اعتقادات سازنده در راستاي ايجاد وفاق و توسعه اجتماعي و احترام متقابل .

· توجه به نيازها و ضرورت‌هاي جوانان و فراهم كردن مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي .راهبردها :
· زمينه‌سازي براي جلب توجه افكار عمومي به مسايل فرهنگ عمومي و استفاده از مشاركت و همدلي آنان براي سياستگذاري در حوزه فرهنگ عمومي .

· بكارگيري اجتماعات ديني در جهت تقويت بنيانهاي مذهبي و اخلاقي جامعه و تقويت مراكز تاثيرگذار اسلامي .

· بهبود و ارتقاي كيفي شاخص‌هاي كيفيت آموزش در راستاي دستيابي به اهداف تحقق ارزشهاي اسلامي .

· نوسازي فرآيند داخلي نظام‌هاي آموزشي با تاكيد بر پرورش اخلاقيات ، روحيه نوآوري ، جستجوگري و خلاقيت .

· گسترش روحيه نقد ، انتقادپذيري و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي .

· تزكيه و تربيت انسان با ايمان و واجد دانش و مهارت براساس ملاك هاي اسلامي و ارزش‌هاي ملي .

· توسعه و تقويت نهادهاي نظريه پردازي براي درك به موقع تحولات بينادي در امور فرهنگي ، اجتماعي ديني و بيان نظريه‌ها .....

· حاكميت بخشيدن رويكرد و مباني علمي و فني ، تمركز زدايي ، شفاف سازي و پاسخگويي در همه سطوح و فرآيندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حوزه‌هاي حاكميتي استان .

· توسعه زمينه‌هاي پذيرش تحول و نوسازي در عرصه انديشه و نظم بخشي به باورها و تفكرات و سنت‌ها.

· ترويج و تضمين فرهنگ علمي جهت تربيت انسان متكي به خود و جامعه خود.

· تقويت نقش فرهنگ سازي آموزش و پرورش در جهت توسعه ابعاد اخلاقي و ارزش‌هاي جامعه .

· احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومي به عنوان يك عادت و سنت اجتماعي و پيش قدم بودن حكومت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص .

· توسعه مشاركت اجتماعي و سياسي با هدف استقرار نظم ، آرامش و امنيت .

· پيش‌بيني برنامه‌هاي مناسب جهت بكارگيري امكانات و ظرفيت‌هاي استان در مواقع بحراني و ضروري .

· كاهش منازعات محلي و تقويت اقتدار ملي در سطح استان از طريق شناختن دقيق پديده‌ها به منظور پيشگيري .

· گسترش چتر حاكميتي نظام در جهت پوشش آحاد مردم استان و تلاش براي تعديل و تبديل عناصر ضد انقلاب به مخالف و جذب مخالفين به جرگه طرفداران نظام .

· ايجاد و توسعه نگرش فرهنگي به امنيت براي رفع معضلات امنيتي با سياست مهندسي و معماري امنيتي استان .

· ايجاد فضاي امن ، مناسب و اطمينان بخش براي نخبگان ، انديشمندان ، فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با تكيه بر احترام به حقوق معنوي و مالكيت دارايي‌هاي مادي و غير مادي .

· اصلاح ساختار قضايي و بهبود محيط حقوقي.

· امنيت فردي و مصونيت از خشونت ، تجاوز و برخورد با رشد نااطميناني در زندگي فردي و اجتماعي و پي‌ريزي امنيت لازم براي ثبات و اطمينان خاطر.

· برقراري نظم و امنيت عمومي بر پايه آزادي‌هاي قانوني با استفاده از مشاركت عمومي و فراگير.

· پي‌ريزي امنيت اجتماعي مبتني بر همدلي و تفاهم بين آحاد مردم و نهاد سازي براي رفع اختلافات مردم با مردم و با حكومت .

· اصلاح ساختار انتظامي در مناطق مختلف استان .

· گسترش ساز و كار مناسب براي شناخت نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي در سطح جامعه

· افزايش امنيت اخلاقي در جهت كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي و كاهش هزينه‌هاي امنيتي و قضايي .

· اجراي طرح جامع نظام تامين‌اجتماعي و تدوين نظام حمايتي براساس توانمنديهاي افراد نيازمند.

· فراهم كردن نيازهاي محيطي و شرايط مناسب فعاليت‌هاي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و اقتصادي .

· بهبود شاخص‌هاي آموزش ، كيفيت نيروي انساني ، اشتغال و بيكاري و خدمات اجتماعي .

· برقراري امنيت در ابعاد اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه .

· توسعه فرصت‌هاي مساوي مادي و درآمد زائي در فضاي توام با كارايي و رقابت.

· بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي بر پايه تساوي در برابر قانون ، وجود امكانات و فرصت‌هاي مساوي و توزيع عادلانه و كارآمد منابع .

· بهبود و اصلاح شاخص‌ها و ايجاد زمينه‌هاي مناسب در راستاي مشاركت بيشتر زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي ، اجتماعي ، اداري ، فرهنگي و سياسي.

· بهبود شاخص هاي خدمات اجتماعي و ارتقاء شرايط روحي ، جسمي و فكري مردم و بسط ظرفيت‌ها همراه با جامعيت ، فراگيري و كفايت .

· گسترش همگاني بهداشت و درمان و افزايش سطح سلامت و توزيع مناسب آن و جلب مشاركت مردم در جهت پاسخگويي به انتظارات آنان .

· برنامه‌ريزي صحيح در جهت پيشگيري بهداشتي از معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي .

· كمك به توسعه و ايجاد نهادهاي غير دولتي به منظور دفاع از حقوق فردي ، خانوادگي و اجتماعي نيازمندان و آسيب ديدگان اجتماعي .

· توسعه نظام هاي مددكاري اجتماعي و گسترش مشاركت نهادهاي خودجوش .

· تقويت اعتماد اجتماعي و افزايش سطح رضايت و احساس رضايتمندي زندگي با متناسب نمودن سطح انتظارات ، مطالبات و توانمندي‌ها.

· كاهش فاصله فرهنگي ناشي از ملاك‌هاي قومي و جنسي .

· دست يابي به برترين كيفيت فرهنگي در توليدات برنامه‌اي .

· برپايي نظام آموزشي و تحقيقاتي كارآمد با تكيه بر خلاقيت و نوآوري در تعامل همه جانبه با دانش و فناوري ملي و فراملي .

· ايجاد نظام نهادي و انگيزشي مناسب با استقرار حقوق مالكيت معنوي در جهت شكل‌گيري بازار دانايي و تقويت مبادلات علمي در سطح ملي .

· توجه به نيازهاي ضروري مردم به خصوص جوانان با فراهم كردن شرايط مناسب براي حضور و مشاركت آنها در فعاليت‌ها و حمايت از استعدادها و نيروي هاي كليدي و نخبه .

· تقويت روحيه ايمان ، ايثار ، خودباوري و اعتماد به نفس به عنوان عامل اصلي حفظ هويت و اقتدار ملي ، درجهت حاكميت ارزشها.

· تقويت مباني جامعه مدني ، مشاركت همگاني در كليه روابط اجتماعي ، سياسي و فرهنگي .

· بهبود شاخص‌هاي مشاركت و حضور جوانان ، نيروهاي متخصص ساكن و مقيم خارج از استان در فرآيند توسعه .

· اهتمام و اقدام همه جانبه به منظور شناخت نيازها و مقتضيات جسمي ، روحي و فرهنگي نسل جوان در سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي .

· نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم ، تحقيق و افزايش سهم استان در توليدات علمي كشور و جهان .

· به حداكثر رسانيدن رابطه توليد علم و بكارگيري آن در بخش‌ها و فرابخش‌ها.

· ايجاد زمينه‌هاي حقوقي ، فرهنگي و اجتماعي لازم جهت توسعه مشاركت مردم در تشكل‌هاي تخصصي فرهنگي و علمي و هنري .

· ايجاد نظام كارآمد اختراع ، ابتكار ، نوآوري ، خلاقيت و كارآفريني .

· پي ريزي ساختار مناسب اجتماعي براي تعامل خلاق ، مشاركت خردمندانه و مؤثر در تعاملات ملي و بين‌المللي.

· حضور مؤثر و فعال در بازارهاي ملي و مشاركت فعالتر در تقسيم فعاليت‌هاي فرهنگي - هنري ملي .

· اتكا به مزيت‌هاي نسبي فرهنگي - تاريخي و خلق مزيت هاي جديد در جهت حضور مؤثر ميراث فرهنگي و گردشگري استان در بازارهاي ملي و بين‌المللي.

· توسعه ظرفيت‌ها و استعدادهاي نظام مديريتي استان براي افزايش مشاركت ، جلب همكاري و همراهي بخش‌هاي مختلف جامعه در راستاي ارتقاء بهره‌وري .

· نهادينه ساختن فرآيندهاي غير متمركز تصميم‌گيري براي استقرار مديريت سالم ، شايسته و مطمئن در تقسيم عادلانه و موثر هدف گذاري و اعطاي اختيار به مقامات محلي در قلمرو‌هاي مديريتي خود.

· بهبود عملكرد و توسعه دستگاههاي اجرايي از طريق آسيب‌شناسي‌هاي مديريتي (بهره‌وري، رضايت ارباب رجوع ، روند گردش كار و....)

· آموزش مستمر مديران پيرامون زمينه‌هاي تعاملات ملي و بين‌المللي.

· نهادسازي در جهت آفرينش و ارائه آثار و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري .

· حضور موثر و فعال توليدات فرهنگي ، علمي و هنري و صنايع دستي در بازارهاي ملي و بين‌المللي.

· پي‌يزي ساختار مناسب فرهنگي و اجتماعي براي تعامل خلاق و خردمندانه .

· پي‌ريزي ساختار سياسي و محيط حقوقي مناسب ، جهت مشاركت پايدار و نهادينه مردم در فرآيند توسعه .

· بهبود شرايط استفاده از نيروي كارآمد و دانش‌آموخته از طريق استقرار نظام شايسته سالاري و شايسته پروري .

· توسعه شرايط مناسب براي تكامل سرمايه‌هاي انساني و ساماندهي سرمايه‌هاي اجتماعي كارآمد استان .

· هدايت و ساماندهي مطلوب ابعاد هويتي جوانان .

· پاسخگويي به نيازهاي جوانان متناسب با ظرفيت‌ها و الزامات اجتماعي با تاكيد بر افزايش مشاركت عمومي .

· تنظيم روابط مناسب دولت و مردم به منظور افزايش پيوسته اعتماد سياسي و اميد و نشاط بين مردم.

· طراحي و تنظيم راهكارهايي براي حضور موثر نوجوانان و جوانان در بستر مشاركت در توسعه سياسي.

· ايجاد ساز و كار لازم جهت افزايش مشاركت‌هاي مردم در سازمانهاي اجتماعي ، جهت جلوگيري از تخريب سرمايه‌هاي اجتماعي .

· حمايت فرهنگي ، اقتصادي و حقوقي از نهاد خانواده بعنوان زير ساخت جامعه .

· تلاش در جهت كاهش آمار نسبي جرم ، خشونت ،‌فقر و حاشيه نشيني.

· تقويت اركان خانواده براساس مباني ايماني ، اخلاقي و اقتصادي

· فعاليت‌هاي فراغتي مفرح و متضمن رشد جسمي و روحي در تمام حيطه‌هاي زيستي ، رواني و اجتماعي در گروه‌ها ، طبقات اجتماعي و مناطق جغرافيايي .

· كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي و افزايش نشاط و شادابي از راه گسترش فعاليت‌هاي ورزشي

· كاهش جرائم درحد رضايتمندي و قابل قبول مردم .

· احترام به حقوق شهروندي و بهبود عملكرد خدمات رساني .

· زمينه‌سازي براي ايجاد حس احترام و اعتماد متقابل در اقوام ، اقشار و اقليت‌هاي استان و پاسخگويي به نيازهاي آنان در راستاي تقويت و استحكام ملي.

· تقويت جلوه‌هاي فرهنگ و هنر اقوام و اقليت‌ها و اقشار استان در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي.

· به كارگيري راهكارهاي مناسب و قانوني براي بالا بردن توليدات فرهنگي اقوام و اقليت‌هاي استان .

· توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي واجتماعي اقوام و اقليت‌ها در توسعه پايدار.

· رفع هرگونه تبعيض قومي و فرهنگي و تامين حقوق قانوني اقوام و اقليت‌ها در چارچوب همگرائي و تقويت وفاق ملي .

· افزايش سطح آگاهي عمومي نسبت به مسايل مربوط به جمعيت و پيامدهاي ناشي از افزايش بي‌رويه آن .

· فراهم نمودن شرايط مناسب جهت استفاده هر چه بيشتر از روش‌هاي پيشگيري به ويژه از طريق توسعه روشهاي جديد با اولويت‌ قراردادن مناطق داراي رشد طبيعي بالا.

· ارتقاء توان خدمات درماني در كليه رشته‌ها در سطوح فوق تخصصي و تخصصي در قالب بيمارستانهاي قطبي با قابليت خدمات رساني در مقياس منطقه‌اي .


چشم‌انداز استان در امور آمايش ، محيط زيست و توسعه پايدار
استاني با توسعه جامع ، پايدار ، هماهنگ و سازمان فضايي متعادل و متوازن با تاكيد بر حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداري منطقي از منابع .


استان در افق 1404 داراي چنين ويژگيهايي است :
01استاني سامان يافته بر مبناي مزيت‌هاي رقابتي در سطح كشور همراه با ايجاد مزيتهاي جديد متناسب با مقتضيات نواحي .

02 استاني با توزيع متعادل جمعيت و فعاليت در پهنه جغرافيايي خود از طريق اجراي برنامه‌هاي هماهنگ توسعه روستايي و ناحيه‌اي و رعايت ملاحظات زيست محيطي.

03 استاني موفق در مهار بيابان زائي و گسترش كوير.

04 استاني سامان يافته در مديريت شهري واحد كلان شهر اصفهان با تاكيد بر نگاه ويژه به زاينده رود.


اهداف :
· توسعه چهار ناحيه شمال ، شرق ، جنوب و غرب استان با محوريت شهرهاي كاشان ، نائين ، شهرضا و داران ، درحد ظرفيتهاي محيطي آنها .

· تقويت كانونهايي نظير شهرهاي نائين ، اردستان و كاشان تا سال 1390 جهت شكل‌گيري محور جديد توسعه شرقي استان و قسمتي از محور ملي قم ، كاشان ، نطنز، اردستان ، نائين ، يزد و حوزه جنوبي استان با استانهاي كهكيلويه و بويراحمد، فارس و بوشهر تا سال 1400.

· اولويت تكميل و ايجاد قطب‌هاي سياحتي در محورها و نواحي گردشگري با توجه به آماده نمودن نسبي زيرساختها و برخي از تاسيسات روبنايي آن .

· رسيدن به حد مطلوب سطوح مناطق حفاظت شده استان و ارتقاء سطح مديريت حفاظت از مناطق .

· توسعه و بهبود نقش شبكه‌هاي حمل و نقل استان در ترانزيت ملي و فراملي .

· ايجاد و گسترش خدمات برتر اجتماعي ، متناسب با سطح بندي شهرهاي استان .

· توسعه تدريجي واحدهاي كشت و تجارت به واحدهاي كشت و صنعت و تجارت .

· ايجاد تعادل ناحيه‌اي جمعيت با هدايت سرمايه، اشتغال و جمعيت به مناطق كمتر رشد يافته استان .

· توسعه كيفي و كمي كشاورزي بر مبناي ظرفيت‌هاي محيطي و با توجه به تناسب اراضي و مزيت‌هاي نسبي با ايجاد واحدهاي اقتصادي مناسب و با فناوري پيشرفته و همچنين ايجاد صنايع تبديلي مورد نياز.

· حفظ ، اصلاح و بهره‌برداري اصولي از عرصه‌هاي منابع طبيعي و واگذاري اراضي موات و باير به بخش خصوصي به منظور پيدايش و گسترش بخش كشاورزي در مقياس متناسب .

· تهيه طرح جامع كلان شهر اصفهان .

· تقويت شوراي شهرستان و افزايش اختيارات اين شورا به منظور هماهنگي مديريت واحدهاي شهري مستقل و بخشهاي گوناگون با يكديگر.

· تقويت اختيارات نظارتي براي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به منظور توفيق در هماهنگي ميان كليه سازمانها و ادارات متكفل خدمات شهري .

· در تعيين محل استقرار فعاليت‌هاي توصيه شده قبل از توسعه ، مطالعات زيست محيطي عميقا" مورد توجه قرار گرفته‌ باشد.


راهبردها :
· تكميل زيرساختهاي مورد نياز براي شكل‌دهي به محور توسعه صنعتي كاشان ، نطنز، اردستان و نائين .

· تاكيد بر ايجاد صنايع مناسب چهار كانون صنعتي كاشان ، اردستان ، شهرضا و نائين تا افق 1390 و ايجاد محورهاي جديد سطح 2 صنعتي كاشان - نائين در شرق و محور صنايع تبديلي سطح 3 نجف آباد ،‌تيران ، فريدن ، گلپايگان در غرب و سميرم تا افق 1400 .

· مهار آب و بهره‌برداري از سر شاخه‌هاي رودخانه‌هاي كارون ، خرسان و دز به منظور تامين آب مصرفي شهرهاي اصفهان و كاشان و .... با تاكيد بر تكميل سد و تونل سوم كوهرنگ ، تونل چشمه لنگان و سرشاخه‌هاي خرسان در سميرم و تلاش براي تخصيص آب رودخانه‌هاي بهشت آباد و گوكان و تكميل مراحل مطالعاتي اين طرحها و شروع عمليات اجرايي آنها .

· توسعه ، تقويت و تجهيز زيرساختها و تسهيلات شهري در شهرهاي متوسط و كوچك داراي قابليـت توسعه و خارج از محدوده كلانشهر اصفهان در راستاي جذب مهاجرتها در استان .

· توسعه پنج مركز شهري كاشان ، نائين ، اردستان ، شهرضا و داران با عملكرد ناحيه‌اي در سطح استان در جهت تعديل نظام سلسله مراتب شهري و واگذاري برخي عملكردهاي شهر اصفهان به آنها .

· در سازمان فضايي استان ، شهر كاشان با عملكرد زير منطقه‌اي ( سطح 3 خدمات برتر در مقياس ملي ) و پنج شهر نجف آباد، شهرضا ، مباركه ، داران و گلپايگان (سطح 4 خدمات برتر در مقياس ملي ) عهده دار ارائه خدمات از اين نوع خواهند بود ( شهر نجف‌آباد در افق 1400 در محدوده كلانشهري اصفهان واقع مي‌گردد).

· احداث و تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز براي شكل دهي به محور توسعه صنعتي كاشان، نطنز و نائين .

· تكميل شبكه راه موجود ميان شهرها و روستاهاي داراي تراز مسافتي KM20+70 از مركز اداري استان ، كه مطلوب ترين مدار براي رشد و توسعه صنايع و استقرار كانون هاي جمعيتي جديد است .

· ايجاد كمربند استقرار صنايع پيرامون منطقه كلان شهري استان و احداث شهرك‌هاي صنعتي جديد داراي موقعيت امتياز برابر از ديدگاه فاصله نسبت به بازارهاي مصرف ، و جلوگيري از پيدايش رانت اراضي .

· شناسايي مناطق كشت تخصصي براساس مزيت نسبي اراضي مختلف تحت پوشش بزرگراه كمربندي ، تعيين رژيم كشت متتاوب هر منطقه و برنامه‌ريزي براي جلوگيري از كشت و كار تصادفي و خودجوش كه بازار عرضه را مختل و كشاورزي را دچار خسارت شديد وحتي نابودي سرمايه‌ها مي‌كند.

· ايجاد باراندازها و انبارهاي عمومي و سوخت با نقش ملي در نواحي شرق و شمال استان .

· هم پيوندي احياء و بهسازي بافت‌هاي قديمي و تاريخي شهرهاي داراي جاذبه‌هاي فرهنگي تاريخي با نقش و عملكرد گردشگري آنها.

· شهر اصفهان به عنوان مركز عرضه كننده برخي از خدمات برتر فرامنطقه‌اي (سطح 1 خدمات برتر در مقياس ملي ) همانند : مرمت و بازسازي اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي ، خدمات گردشگري ، بعضي از انواع صنايع دستي و به عنوان مركز عرضه كننده خدمات برتر، با عملكرد منطقه‌اي ( سطح 2 خدمات برتر در مقياس ملي).

· تجهيز نواحي تفريحي و سياحتي و مرمت و بازسازي و تجهيز اماكن تاريخي منحصر به فرد جهاني شهر اصفهان .

· تجهيز مراكز منطقه‌اي عرضه كننده خدمات برتر با خدمات جهانگردي مناسب (آژانس‌هاي مسافرتي خارجي ، هتلهاي 5 و 4 ستاره و....) و تجهيز نواحي تفريحي و سياحتي متناسب با ويژگيهاي اقليمي و تاريخي اين مراكز و گسترش خدمات گردشگري محلي .

· احياء و تجهيز محورهاي ارتباطي گردشگري متناسب با جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي با تاكيد بر راه تاريخي ابريشم .

· گسترش خدمات فرودگاهي موجود در جهت پشتيباني از گسترش خدمات گردشگري ، صنعتي و كشاورزي استان و تجهيز استان به فرودگاه دوم در كاشان .

· هدايت احداث ظرفيت‌هاي جديد صنعتي در محدوده شعاع 50 كيلومتري مطالعه شده آمايشي اصفهان با تاكيد بر صنايعي كه داراي فناوري پيشرفته و فاقد آلودگي زيست محيطي باشند.

· انتقال صنايع داراي فناوري غير پيچيده داراي آلودگي زيست محيطي به خارج از محدوده 30 كيلومتري آمايش حريم كلان شهر اصفهان از طريق ساز و كار سياستهاي تشويقي .

· توسعه خدمات فرودگاهي ، تقويت ناوگان زميني( ريلي و جاده‌اي) به همراه تاسيسات و امكانات پايانه‌اي و گمركي .

· گسترش نقش بازرگاني استان در زمينه‌هاي بازرگاني داخلي و برون منطقه‌اي .

· توسعه خدمات فرودگاهي و حمل و نقل هوايي درحد فرودگاه بين المللي به همراه تاسيسات و امكانات گمركي و خدمات گردشگري .

· پوشش كامل خدمات عالي مخابراتي در شبكه‌هاي راههاي اصلي مستقر در حوزه نفوذ اين مراكز .

· تجهيز ناوگان حمل و نقل زميني و ريلي و ايجاد رقابت براي كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل.

· تسهيل ارتباطات زميني ( ريلي و جاده‌اي) استان با استانهاي همجوار و ديگر استانهاي كشور و ارتباط ميان مراكز توسعه در استان و استانهاي همجوار.

· بهره‌گيري هر چه بيشتر از موقعيت جغرافيايي استان در مركزيت شبكه‌هاي اصلي ارتباطي بين استانها در دسترسي مناسب به مواد اوليه و نهاده‌هاي كشاورزي و توزيع توليدات كشاورزي و دامي پشتيباني فني تجهيزات و ادوات كشاورزي و نيروي انساني متخصص همراه با ايجاد پيوندهاي مناسب بين توليد كنندگان و پشتيباني كنندگان روستايي .

· طراحي و احداث راههاي ارتباطي قطبهاي مورد نظر ( شهرضا، نائين ، اردستان ، كاشان و داران) با اولويت شدت تقاضا، اهميت قطب ، طرحهاي در دست اقدام و تاسيسات موجود.

· توجه به احداث باراندازها و گمركات در نقاط مناسب تلاقي جاده و ريل با در نظر گرفتن مطالعات مرتبط در اين خصوص و توجه به بارانداز سگزي ، اردستان ، زرين‌شهر و كاشان به منظور تقويت حمل و نقل تركيبي و كانتينري .

· در نظر گرفتن مناطق مسكوني در قطبهاي شهرضا و داران جهت كنترل رشد سريع بافت شهري منطقه اصفهان و فراهم آوردن امكان تردد سريع ، آسان و انبوه (قطار برقي سريع السير) بين قطبهاي جديد مسكوني و مركز فعاليت منطقه اصفهان ، اين طرح با تحقق طرح دولت و افزايش انرژي برق در سالهاي آينده هماهنگ است .

· پيش بيني پايانه‌هاي اختصاصي مسافر در جهت كاهش سفرهاي مضاعف درون شهري در طرح توسعه شهري قطب‌هاي جديد.

· پيش بيني راههاي ارتباطي ودسترسي و عبوري از نقاط شهري قطب‌هاي مورد نظر به نحوي كه احداث مكرر كمربندي در توسعه شهري ضرورت نيابد. همچنين راه تندروي دسترسي به نقاط مركزي شهر و پايانه‌هاي مسافري ( سكوهاي پياده و سوار شدن مسافرين) را تكميل نمايد.

· پيش بيني نقاط تمركز خدمات ناوگان حمل و نقل و پشتيباني شامل پاركينگ شركتها و تعميرگاهها، نمايندگيهاي حمل و نقل و فروش قطعات و لوازم مصرفي و ... متناسب با طرح توسعه صنعتي مناطق و محيط زيست و امكان توسعه آن ( منطقه حمل و نقل ) .

· تجهيز شهرهاي اصفهان ، كاشان به منزله پايگاه نوآوري فناوري صنعت نساجي در سطح ملي و مركز سطح دو منطقه‌اي بخش صنعت .

· نوسازي صنايع مهم و ريشه‌دار استان با توجه به قابليت‌ها و رويكرد گسترش كيفي و مكانيابي جديد براي آنها در كانونها و محورهاي جديد توسعه در جهت تعادل بارگذاري در نواحي مختلف صنعتي .

· تامين و توسعه هر چه بيشتر زيربناها در جهت سازماندهي استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و جلوگيري از پراكنده روي صنايع در فضاي پيرامون شهري .

· تجهيز و راه‌اندازي صنايع معدني و استفاده هر چه بهتر از قابليتهاي معدني و تنظيم سازمان فضايي مناسب آن خصوصا" در كانونها و محورهاي توسعه صنعتي .

· تعامل صحيح بخش صنعت و كشاورزي در جهت توسعه پايدار و نگرش به ساخت ادوات ، تجهيزات و ماشين‌آلات كشاورزي سازگار با اقليم و ديگر مشخصات جغرافيايي منطقه و تقويت هرچه بيشتر صنايع تبديلي ، ابزاري و نساجي متناسب با توليدات منطقه‌اي .

· تجهيز منطقه كلان شهري اصفهان به مجتمع‌هاي قوي پژوهشي ، فناوري، آموزش خدمات صنعتي و خدمات صادراتي و بازرايابي به منزله يكي از مراكز 6 گانه مديريت توسعه منطقه‌اي صنعت در سطح كشور به نحوي كه اين شهر قادر به انتقال و تكوين فناوري و تدارك، تجهيز، پشتيباني و رهبري توليد استانهاي واقع در محدوده نفوذ خود باشد.

· تجهيز محدوده‌هاي كنوني كشت آبي با تاكيد بردشتهاي برخوار، مهيار و جرقويه و رودشتين از طريق تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهشكي ، يكپارچه سازي اراضي و استقرار واحدهاي نوين كشاورزي ، تجاري .

· مهار آب و بهره‌برداري از سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي كارون ، خرسان و دز به منظور تامين آب مصرفي شهرهاي اصفهان و كاشان و .... با تاكيد بر تكميل سد و تونل سوم كوهرنگ ، تونل چشمه لنگان ، سدهاي سولگان ، بهشت آباد و سبزكوه ، گسترش فعاليت‌هاي آبخيزداري.

· بازيافت پسابهاي شهري با تاكيد بر شهرهاي منطقه‌ كلانشهري اصفهان و حاشيه‌زاينده‌رود به منظور تامين آب زراعي اراضي پيرامون شهري و جلوگيري از آلودگيهاي محيطي و آبهاي سطحي و زيرزميني.

· بكارگيري شيوه‌هاي نوين مديريت حفاظت از منابع طبيعي استان .

· شناسايي مناطق طبيعي مستعد استان به منظور ارتقاء سطح حفاظتي آنها به نحوي كه تا سطح 10% از گستره استان را شامل گردد.

· توزيع متناسب در شهرستانهاي استان از طريق افزايش سهم جمعيت در مناطق شمال ، شمال شرقي ، شرق و جنوب استان و كاهش جمعيت منطقه مركزي .

· تحول زيربناها همسو با نقش ملي و فراملي استان و تامين و استفاده از اينگونه زيربناها در جهت توسعه و تعادل ناحيه‌اي و رشد اقتصادي متعادل در استان .

· حفظ زمين‌هاي داراي كاربري زراعي و باغي و استفاده بهينه از خاكهاي مستعد.

· گسترش كمي و كيفي صنايع روستايي استان به ويژه در نقاط روستايي خصوصا" مناطق كويري استان و همپيوندي هر چه بيشتر آن با بخش گردشگري داخلي و خارجي و شهرها و نواحي با نقش گردشگري .

· توجه به كشت هاي مناسب و صنايع فرآوري مرتبط آن در جهت كاهش مهاجرت انساني بخش كشاورزي و روستايي به شهرها و استفاده از تسهيلات بانكي و يارانه‌ها در اين زمينه.

· ساماندهي نظام دامداري گسترده نواحي شمالي و غربي استان از طريق تقويت هر چه بيشتر اين نواحي با نواحي كشاورزي دشتي و پيوند واحدهاي متمركز پرورش دام و طيور در اين نواحي با دشت‌هاي مزبور.

· اصلاح و ايجاد مراتع نواحي كوهستاني و كوهپايه‌اي ، شمال ، جنوب و غرب استان با هدف حفظ اراضي و نگهداشت آب و تضمين بهره برداري بلندمدت از اين منابع در پيوند با نواحي زراعي از يكسو و مبارزه با پيشروي كوير در استان و خطر بيابان زايي از طريق گسترش درختكاري و بهره‌برداري از منابع آب و خاك و توسعه وسيع آبخيزداري در تمامي نقاط آبخيز استان .

· استفاده از آبگيرهاي داخلي استان جهت توسعه فعاليت پرورش ماهي و شيلات .

· تجهيز و تقويت واحدهاي كوچك بهره‌برداري زراعي و باغي از طريق ايجاد تشكلهاي خدمات پشتيباني توليد وصنايع تبديلي در نواحي كوهپايه‌اي و حاشيه كوير وايجاد واحدهاي خصوصي خدمات رساني در ناحيه مركزي استان .

· گسترش و تقويت ظرفيت‌هاي نگهداري (سردخانه ، سيلو و انبار) در قطب‌ها و مراكز توليد كشاورزي استان و پيوندهاي بين مراكز توليد و مصرف .

· يكپارچه سازي كشت همراه با مديريت مدرن و پيشرفته .

· كشت در مقياس مناسب به تناسب نوع محصول به ويژه در واحدهاي بزرگ.

· در محدوده 30 كيلومتري مركز كلان شهر اصفهان ( منطقه شهري - صنعتي اصفهان ) ترجيحا" محدوده‌هاي شهري به هيچ عنوان بزرگتر نشود و موارد استثنا با مطالعات عميق صورت گيرد.

· الزام به برآورد هزينه‌هاي زيست محيطي هر نوع پروژه توسعه قبل از اقدام و همچنين محاسبه هزينه‌هاي زيست محيطي فعاليت‌هاي موجود.

· تلاش در راستاي ايجاد تعادل هاي ناحيه‌اي و باروري قابليت‌هاي مناطق جهت اصلاح روند مهاجرت ها و اسكان جمعيت براساس اولويتهاي آمايشي استان .

· توسعه زيربناهاي شهري و تلاش در راه ايجاد محيط شهري مطلوب ، پويا و با نشاط همراه با احياء و حفظ هويت تاريخي و ارتقاء ساير ارزشهاي شهري .

· تمركز زدايي و ايجاد قطب و كانونهاي توسعه در نقاط روستايي و شهرهاي كوچك استان به منظور جلوگيري از هجوم بي رويه ساكنين مناطق مذكور به سمت شهرهاي بزرگ استان .

· فراهم كردن زمينه‌هاي فضايي ، كالبدي و مديريتي لازم براي پالايش بافت قديم از كاربري‌هاي غير مناسب و استقرار فعاليـت گردشگري و خدمات برتر، تقويت پويايي تمامي بافت‌ها از طريق كاربرد مختلط زمين و فضاي سازگار.

· ايجاد سلسله مراتب شهري به نحوي كه عملكرد هر يك از سلسله مراتب ، متناسب با شهر مورد نظر باشد وداراي عملكرد مشخصي باشند.

· بررسي اثرات زيست محيطي ، جمعيتي، ..... در مكان‌يابي طرح هاي بزرگ صنعتي ، كشاورزي و اسكان شهري ،.... به گونه‌اي كه اين طرحها در راستاي اولويتهاي آمايشي استان جهت‌گيري و اجراء شوند.

· ترويج و تشويق احداث و يا توسعه صنايع فرادست بخش كشاورزي به منظور رشد بازرگاني ميان بخشي و بين‌الصنايعي و ايجاد بازارهاي محلي فعال و پرقدرت .

· ترويج و تشويق احداث يا توسعه صنايع فرودست بخش كشاورزي متناسب با توليدات منطقه‌اي كه به دليل تخصصي كردن كشت تعريف شده است .

· تخصيص وام‌هاي ترجيحي كشاورزي براي يكپارچه‌سازي اراضي و تشويق مقياس بزرگ ، مكانيزاسيون و آبياري تحت فشار در بخش كشاورزي .

· ترغيب كشاورزان به اختصاص كليه اراضي آبشخور زاينده رود در شرق استان به كشت زيتون با استفاده از مكانيزمهاي تشويقي ، اعطاي وامهاي كم هزينه و تضمين خريد محصول ( در صورت مثبت بودن مطالعات فنولوژي منطقه) .

· انجام مطالعات آمايش شهري به منظور شناسايي وضعيت سلسله مرتبه‌اي كانونهاي شهري و عملكرد سنجي .
تاریخ به روز رسانی: 1393/07/28
تعداد بازدید: 56950
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری استان اصفهان میباشد.