دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلی
سند آمايش

مفهوم آمایش سرزمین


آمایش سرزمین، ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهرهبرداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب  برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است.

برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکرد همه سونگر در چهارچوب توسعه فضائی سعی دارد راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین ارائه نماید.

اگر ابعاد مختلف برنامه ریزى و توسعه را در سطوح مختلف  کشوربررسى کنیم جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزى به روشنى قابل تشخیص خواهد بود وبه عنوان بالادست ترین سند توسعه کشور مطرح می باشد. از این رو برای این نوع برنامه ریزی باید یک نگاه نظامند به همه  ابعاد مختلف طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی در بستر کالبد فیزیکی سرزمین داشت .

تاریخ به روز رسانی: 1396/09/26
تعداد بازدید: 52948
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری استان اصفهان میباشد.