دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلی
خدمات میزبانی مرکز داده
فرآیند ارائه خدمات میزبانی مرکز داده
 
1- ارسال درخواست میزبانی سایت ها و یا نرم افزارهای کاربردی به همراه تعیین نوع سرویس و ویژگیهای فنی توسط سازمان متقاضی
2- بررسی منابع موردنیاز، نوع سرویس و متقاضی سرویس  (2 روز)
3- در صورت تایید درخواست، مراتب جهت اجراء به مرکز داده ارجاع می شود.
4- آماده سازی سرویس جهت بهره برداری (2 روز)
5- اعلام مجوزهای دسترسی به سرویس، به نماینده درخواست کننده
6- اعطای نام کاربری و رمز عبور سامانه تیکتینگ مرکز داده برای تعاملات بعدی
 
نکته:
این سرویس ها صرفاً برای دستگاههای دولتی قابل استفاده می باشد. هر چند دستگاههای دولتی می توانند بخش خصوصی مجری سامانه های خود را جهت بهره برداری (برای فقط همان سامانه) معرفی کنند.
تاریخ به روز رسانی: 1398/04/31
تعداد بازدید: 8499
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری استان اصفهان میباشد.