دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلی
معاونت هماهنگي امور عمراني

معاونت هماهنگی امور عمرانی


 

 

 جناب آقای مهندس حجت اله غلامی
معاون هماهنگی امور عمرانی 
 
سوابق علمی و اجرایی : 
سال تولد 1337
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
سوابق اجرایی
ردیف سوابق سال
1 مدیرفنی تعاونی مسکن جهاد سازندگی استان اصفهان 65-67
2 کارشناس ارشد وزارت نفت بخش ساختمان 67-71
3 مدیرعامل سازمان عمران شهردای (موسسه صفه) 71-72
4 معاون عمرانی شهرداری اصفهان 72-76
5 مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی ورزشگاه بزرگ اصفهان (دهکده المپیک) 76-78
6 معاون حمل و نقل شهرداری اصفهان 78-81
7 معاون شهرسازی شهرداری اصفهان 81-86
8 مشاور عالی شهردار اصفهان 86-94
9 عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان 73-تا کنون
10 عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان 73 تاکنون
11 مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان 97-94
12 عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن 25 / 7 / 97 تاکنون


 
وظایف این معاونت، به شرح زیر می باشد:
1- هدایت و نظارت بر واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم طرح های زیربنایی اقتصادی وعمرانی با توجه به نیازها ، تجارب واولویت ها با درنظر گرفتن جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان

2- نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مربوط به منظور رفع موانع

3- نظارت کلی بر طرح های عمرانی و فنی و اجرای نظام فنی، اجرایی استان در چارچوب نظام فنی، اجرایی کشور

4- انجام اقدامات لازم ر زمینه تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان وشورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوطه بر حسب مورد

5- بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه ‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران ، مشاوران و کارشناسان استان و ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی آنها

6- نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی (تملک دارایی های سرمایه ای ) ملی و استانی و گزارش‌گیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آن ها

7- ارزشیابی اجرای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی از لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی و تجزیه و تحلیل آن ها و انعکاس به مسئولین ذی ربط

8- تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آن ها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی

9- بررسی های لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و هم چنین ارائه نظرات در این زمینه به شورای برنامه ریزی استان

10- حمایت از شوراهای اسلامی استان و نظارت بر فعالیت آن ها مطابق قوانی و مقررات

11- مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت نیازها و اولویت بندی آن ها و پی گیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف

12- تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحدهای ذی ربط در این زمینه با وزارت کشور

13- نظارت و پی گیری بر امر تهیه وتنظیم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص منطقه ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه حساب های منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعی
و اقتصادی این برنامه ها در ناحیه به منظور استفاده در توسعه و افزایش و بهره‌گیری از این نوع برنامه‌ها

14- هماهنگی و همکاری در زمینه برقراری اجرای نظام فنی، اجرایی در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه

15- نظارت و اجرای روش های مناسب به منظور ترویج و تشویق در به کارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی در دستگاه های اجرایی (دولتی) و غیردولتی

16- بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران و کارشناسان استان

17- ارتقاء تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری استان

18- بررسی و نظارت کامل بر اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (می و استانی) و عمرانی در چارچوب ضوابط مربوطه

19- نظارت بر پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات مختلف

20- تهیه قیمت های پایه استان و ضرایب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطق و پیشنهاد به مراجع ذی ربط برای تأیید

21- مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی به منظور بهره‌برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

22- پیشنهاد برگزاری دور های آموزشی به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایی بیشتر واحدهای استانی

23- اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه و بررسی و اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوطه

24- نظارت و بررسی اعتبارات شهردار یها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها

25- نظارت و بررسی و اظهار نظر درخصوص برنامه ها، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداری ها که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.

26- بررسی موقعیت مناطق شهری و روستایی استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و تسهیلات رفاهی و برآورد اعتبار مورد نیاز و پی گیری لازم از طریق وزارت کشور

27- انجام اقدامات لازم به منظور حضور فعال در جلسات، مجماع شوراها، کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و هم چنین در زمینه تشکیل آن ها و نظارت بر تهیه و تنظیم صورت جلسات و پی گیری مصوبات

28- هدایت امکانات و نیروهای به منظور پیشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ، نظارت بر اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای به منظور ارزیابی نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با اهداف و خط مشی ها و سیاست های تعیین شده و مقایسه پیشرفت کار با جداول زمانی و تنظیم گزارش لازم در این زمینه جهت پی گیری در جلسات مرتبط و اعلام نتایج به مراجع ذی ربط

29- پی گیری و اجرای وظایف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آیین نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در سطح استان

30- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای استان از نظر تأسیسات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها و پی گیری تأمین آن ها برابر مقررات

31- تعیین اولویت بندی طرح ها و برنامه ها و پروژه ها و پروژه‌ها برای تخصیص اعتبارات لازم
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/27
تعداد بازدید: 55680
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری استان اصفهان میباشد.