فرمانداری خمینی شهر
خانه
مصوبات سفر استانداري
-1مقرر شد موضوع مشكلات محدوده و حريم شهرها و روستاهاي شهرستان طي جلسه‌اي در دفتر معاونت محترم امور عمراني استانداري تشكيل و رسيدگي لازم انجام و مشكلات مرتفع شود.

2 – مقرر شد به منظور تكميل پل درچه شهرداري از محل اعتبارات عمراني و استانداري از محل اعتبارات مازاد استاني پيش‌بيني و تأمين اعتبار لازم را معمول نمايد بگونه‌اي كه پل مذكور در دهه فجر سال جاري افتتاح گردد.

3 – مقرر شد جهت مركز درمان بستر درچه معاونت امور عمراني استانداري مكاتبه و پيگيري لازم براي تأمين يك ميليارد ريال اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات متمم بودجه وزارت مسكن و شهرسازي بگونه‌اي كه تا پايان سال مورد بهره‌برداري قرار گيرد. فرماندار محترم نيز پيگيري لازم را بعمل مي آورند.

4 – با عنايت به اينكه چشمه لادر يكي از مصوبات سفر اول هيأت محترم دولت بعنوان منطقه نمونه گردشگري استان مي‌باشد مقرر شد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان با هماهنگي شهرداري مساعدت لازم به منظور اجرايي شدن مصوبه سفر اول رياست محترم جمهوري در چشمه لادر خميني‌شهر اقدام لازم به عمل آورند.

5 – مقرر شد بهسازي و نظافت كانالهاي زهكشي توسط سازمان آب منطقه‌اي استان و با همكاري شهرداريها و دهياري‌هاي ذيربط شهرستان انجام و جلوگيري از تخليه نخاله در حاشيه و داخل كانالها توسط شهرداريها و دهياريها با قوت انجام شود.

6 – مقرر شد براي جلوگيري از تخريب باغات و تغيير كاربريهاي غير مجاز در مناطق روستايي و حريم شهرها با قوت از تخلفات جلوگيري و توسط فرمانداري ، بخشداري ، شهرداريها و دهياريها و ضمن هماهنگي با نيروي انتظامي برخورد لازم معمول و مراتب به كميسيونهاي مواد 99 و 100 قانون شهرداري منعكس و نسبت به اجراي رأي در مهلت مقرر اقدام شود.

7 – مقرر شد اختلافات بين سازمان مسكن و شهرسازي استان و شهرداري خميني‌شهر درخصوص كمبود زمين و سهم شهرداري از محل تفكيك اراضي در محله منظريه و زمين ناحيه حوله‌بافي و سنگ‌تراشيها توسط معاونت عمراني استانداري موضوع بررسي و حل و فصل گردد.

8 – باتوجه به درخواست شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها و شهرستان خميني‌شهر درخصوص الحاق شهرستان خميني‌شهر به اصفهان و مباحث مطروحه در جلسه شوراي اداري مقرر شد گروه كارشناسي و مشاوره با اعتبارات استاني با محوريت معاون برنامه‌ريزي استاندار تعيين تا درخصوص موضوع الحاق شهرستان خميني‌شهر به اصفهان مطالعه و نتيجه را حداكثر تا پايان سال ارائه نمايند.

9 – باتوجه به اختلاف تعدادي دستگاههاي استاني در اجراي 5 پروژه مشروحه ذيل ، استاندار محترم دستور فرمودند جلسه‌اي در دفتر معاون امور عمراني با حضور طرفين اختلاف تشكيل و ضمن ارائه مدارك لازم به ايشان نسبت به حل و فصل موضوع ظرف مدت يك ماه اقدام گردد از تاريخ ابلاغ مصوبات و در خصوص هريك از مشكلات كه طي اين جلسات مرتفع نگردد از اختيارات ويژه استاندار در حل اختلاف بين دستگاههاي استاني اتخاذ تصميم خواهد شد.

الف – اجراي باقيمانده كمربندي خميني‌شهر كه با فاصله و از مجاورت پادگان شهيد مؤذني وابسته به لشكر 40 صاحب‌الزمان (عج) ، عبور مي‌نمايد همچنين در مورد زمين دانشگاه پيام نور و اختلاف بين اداره كل راه وترابري استان و سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان ، شهرداري خميني‌شهر و دانشگاه پيام نور واحد خميني‌شهرو سازمان مسكن وشهرسازي استان.

ب – اجراي رمپ و زيرگذر واقع در كمربندي روبروي تعاوني باربري كاميونداران اختلاف بين دانشگاه صنعتي اصفهان ، اداره كل راه و ترابري استان و شهرداري خميني‌شهر.

ج – اجراي رمپ پل دانشگاه آزاد اختلاف بين شهرداري ، اداره كل راه و ترابري و دانشگاهي صنعتي اصفهان و دانشگاه آزاد خميني‌شهر .

د – واگذاري اراضي جنب اردوگاه شهدا به شهرداري درچه اختلاف في مابين شركت آب منطقه‌اي استان و سپاه استان و شهرداري درچه.

ه – اختلاف درخصوص زمين جنب پل زيرگذر امام زاده سيد محمد (ع) و شهرداري ، دانشگاه صنعتي ، راه و ترابري ، بنياد شهيد ، اوقاف و امور خيريه .

10 – مقرر شد ضمن مطالعات لازم درخصوص تأثير آلايندگي پالايشگاه بر شهر خميني‌شهر و تأكيد استاندار محترم ضمن اتخاذ تدابير قانوني لازم درصدي از عوارض آلايندگي پالايشگاه با نظر استاندار محترم به شهر خميني‌شهر اختصاص يابد.

11 – باتوجه به تعداد كثير پروژه‌هاي ورزشي موجود در شهرستان اعم از احداثي يا تكميلي و در راستاي اجراي مصوبات سفر هيأت محترم دولت مقرر شد مديركل محترم تربيت بدني استان در راستاي اجراي اين پروژه‌ها به صورت ويژه پيگيري و در اولويت نسبت به تكميل پروژه‌هاي شهرستان اقدام و در صورت نياز از طريق مراجع ذيصلاح پيگيري شود فرماندار پيگيري لازم را در اين خصوص بعمل آورند فهرست پروژه‌هاي مورد نظر به شرح ذيل است:

تكميل سالن چند منظوره ورزشي آدريان – تكميل سالن چندمنظوره جوي آباد خميني‌شهر – تكميل سالن اندوان – تكميل سالن ورزشي كوشك – كمك به تكميل مجموعه ورزشي آدريان (زورخانه) – تكميل سالن ورزشي درچه – احداث سالن ورزشي آقايان خميني‌شهر – تكميل ورزشگاه دستگرد قداده – احداث ورزشگاه 5000 نفره – تكميل استخر وازيچه – تكميل سالن كشتي – تكميل ورزشگاه كوشك – تكميل ورزشگاه شهيد پناهي – تكميل ورزشگاه ولاشان.

12 – مقرر شد در مورد احداث سالن ورزشي در روستاي اصغرآباد ، تيرانچي و قلعه اميريه و محله هرستان و محله قرطمان كه با همياري و مشاركت اهالي زمين آن تأمين و نسبت به شروع ساخت آن اقدام نموده‌اند توسط دهياري و شهرداري مساعدت لازم معمول شود تا اعتبار تكميلي لازم از اعتبارات تملك‌ دارايي در سال آينده پيش‌بيني شود.

13 – مقرر شد به منظور سامان دهي فاز بعدي گلزار شهداي سيد محمد (ع) از طريق معاونت برنامه‌ريزي با هماهنگي معاونت امورعمراني استانداري پيش‌بيني اعتبار مورد نياز بشود.

14 – باتوجه به مشكلات شهرستان در حوزه اشتغال و قرار گرفتن در شعاع 50 كيلومتري مركز استان و ديگر محدوديت‌هاي موجود مقرر شد معاونت محترم برنامه‌ريزي استانداري ضمن هماهنگي با معاونت عمراني پيش‌بيني اعتبار لازم به منظور تأمين زيرساخت‌هاي شهركهاي صنعتي مجاز شهرستان (صنايع غذايي ، حمل و نقل ، برق و الكترونيك و حوله‌بافي) را نموده و فرمانداري پيگيري لازم را نمايد.

15 – باتوجه به كندي روند تكميل بيمارستان 160 تختخوابي منظريه خميني‌شهر مقرر شد با امضاء استاندار محترم مكاتبه لازم با وزارت مسكن و شهرسازي بعمل آمده و فرمانداران پيگيري لازم را بعمل آورند.

16 – مقرر شد حوزه معاونت امورعمراني استانداري نسبت به تصويب كاربري محل ايستگاههاي مشترك آتش‌نشاني در سطح شهرستان از جمله منطقه شرق شهر خميني‌شهر اقدام لازم معمول فرمايند ضمناً موقعيت محلهاي پيشنهادي توسط شهرداريها بررسي و توسط فرمانداري به حوزه معاونت امورعمراني منعكس خواهد شد.

17 – مقرر شد هر يك از شهرداريها و دهياريها كه نسبت به تكميل ساختمان آتش نشاني در حوزه فعاليت خود اقدام نموده‌اند به منظور تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز كه از تعهدات سازمان شهرداريها و دهياري‌هاي كشور مي‌باشد ضمن مكاتبه با دفتر امور شهري و روستايي استانداري پيگيري لازم را بعمل آورند.

18 – باتوجه به كمبود مدرسه در محله منظريه و بحران كمبود فضاي آموزشي در اين محل و همچنين احداث 1288 واحد مسكن مهر در اين محدوده مقرر شد سه آموزشگاه ، يك باب مدرسه توسط خيرين مدرسه‌ساز ، يك باب توسط نوسازي مدارس استان و يك باب توسط استانداري پيش‌بيني و پس از تأمين اعتبار احداث گردد .

19 – مقرر شد اراضي واقع در حريم شهرها در اسرع وقت توسط اداره كل منابع طبيعي استان از طريق كميسيون مربوطه با نظر معاونت محترم عمراني به سازمان مسكن و شهرسازي استان واگذار گردد.

20 – با عنايت به مصوبه سفر رياست محترم جمهور مقرر شد ضمن هماهنگي ، زمين شهرك صنايع غذايي مستقيماً از طريق اداره كل منابع طبيعي استان حداكثر ظرف مدت يك ماه به شركت شهركهاي صنعتي واگذار گردد.

21 – باتوجه به پيشرفت فيزيكي مناسب مسكن مهر و تعداد قابل ملاحظه واحدهاي مسكوني اين طرح در شهرستان خميني‌شهر مقرر شد دستگاههاي خدمت رساني تأمين خدمات مورد نياز اين مجتمع را در اولويت قرار دهند.

22 – باتوجه به نياز آسفالت معابر شهري مقرر شد استانداري نسبت به تأمين اعتبار از محل مازاد براي نهضت آسفالت اقدام و مابقي توسط شهرداري مربوطه صورت پذيرد.

23 – در ارتباط با مشكل نيمه تمام ماندن پل زيرگذر و ورودي كوشك مقرر شد شهرداري ضمن هماهنگي با دفتر فني استانداري نسبت به كارشناسي و طراحي كاربريهاي مطلوب اقدام نمايد.

24 – مقرر شد سازمان مسكن و شهرسازي نسبت به تأمين زمين مورد نياز انتقال خون شهرستان و دفتر نمايندگي خبر صدا و سيما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مصوبات اقدام نمايد.

25 – مقرر شد طي جلسه‌اي در دفتر معاون امور عمراني استانداري با حضور فرماندار و ائمه جمعه شهرهاي خميني‌شهر و درچه و دبير محترم شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استان و شهرداران محترم خميني‌شهر و درچه ، رؤساي شوراي اسلامي شهر خميني‌شهر و درچه و رئيس محترم سازمان مسكن و شهرسازي استان موضوع چگونگي مقاوم سازي و تكميل و توسعه مصلي‌هاي خميني‌شهر و درچه بررسي شود.

26 – درخصوص اصلاح شبكه آب رساني و انشعابات آب روستاي تيرانچي و ترميم آسفالت ترانشه‌هاي آن مقرر شد توسط آبفا روستايي بررسي و مساعدت لازم بعمل آيد.(بررسي و اقدام لازم)

27 – مقرر شد معاونت محترم برنامه‌ريزي استانداري براي طرحهاي شبكه جمع‌آوري فاضلاب شهرهاي درچه و كوشك از محل اعتبارات ملي رديف اعتباري تخصيص دهد.

28 – با عنايت به مصوبات مورخ 23/1/86 استاندار محترم به شهرستان در رابطه با در اختيار قراردادن حريم رودخانه زاينده‌رود به شهرداري درچه مقرر شد دفتر فني استانداري پيگيري نمايند تا مشاور ، طرح را نهايي و ارائه نمايند.

29 – باتوجه به حريم پيشنهادي خط لوله گاز واقع در ضلع غربي شهرك حمل و نقل و كمبود زمين در شهرستان مقرر شد شركت گاز استان بررسي لازم به منظور كاهش حريم پيشنهادي در چهارچوب ضوابط و بمنظور كمك به تحقق سريعتر شهرك اقدام لازم معمول نمايند.

30 – باتوجه به محروميت روستاهاي شهرستان (اصغرآباد – تيرانچي و قلعه اميريه) مقرر شد دفتر امور روستايي استانداري از محل كمك‌هاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در صورت تأمين اعتبار لازم به منظور آسفالت معابر اين روستاها را پيش‌بيني نمايند.

31 – با عنايت به نياز و ضرورت جامعه به آموزشهاي مهارت زندگي مقرر شد طرح همايش‌هاي عمومي و مهارتهاي زندگي و آموزش خانواده ارائه شده از طرف اداره بهزيستي شهرستان مصوب و از رديف اعتبارات طرحهاي فرهنگي استاني تأمين اعتبار و براي اجرا به بهزيستي پرداخت گردد.

32 – به منظور ارتقاء سهم اعتبارات تملك دارايي شهرستان مقرر شد معاونت محترم برنامه‌ريزي ضمن بررسي لازم در اين خصوص و برگزاري جلسه با حضور فرماندار شهرستان اقدام مقتضي به عمل آورد (آقاي مهندس همدانيان)

33 – در راستاي بهبود كيفيت محيط شهري و تكريم شهروندان مقرر شد به منظور اجراي پروژه‌هاي ذيل توسط شهرداري خميني‌شهر اقدام لازم صورت پذيرد.

الف – جدول گذاري و آسفالت خيابان شهيد صدوقي

ب – جدول گذاري و آسفالت گذاري خيابان امام خميني آدريان

ج – جدول گذاري و مرمت دوشنبه بازار

د – احداث مجتمع ورزشي در محله فروشان

ه – زيرسازي و آسفالت خيابان صفائيه

34 – باتوجه به ظرفيتهاي سرمايه‌گذاري در شهرستان، پيشنهاد شد با مسئوليت دانشگاه آزاد اسلامي خميني‌شهر و همكاري ساير نهادهاي فرهنگي ، همايش شهرستان و استان با همكاري همه دستگاهها درخصوص راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاري و همچنين ظرفيتها و پتانسيلهاي شهرستان برگزار گردد.

35 – مقرر شد سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان درخصوص اعتبارات مورد نياز جهت تكميل زيرساختهاي شهرك گلخانه‌اي قرطمان از طريق معاونت محترم برنامه‌ريزي استانداري اصفهان پيگيري لازم معمول نمايدو زمينه لازم براي ايجاد و راه‌اندازي شهرك فوق فراهم گردد.

36 – مقرر شد صندوق مهر امام رضا (ع) شهرستان خميني‌شهر با مساعدت صندوق مهر استان اقدامات زير را بعمل آورند :

الف – جذب و تخصيص 3 ميليارد ريال سهميه روستايي مناطق محروم شهرستان از طريق فرمانداري خميني‌شهر ، با هماهنگي معاونت محترم برنامه‌ريزي استانداري و مسئولين ذيربط استاني.

ب – افزايش سهم اعتبارات مورد نياز شهرستان بخصوص بخش روستايي و زنان بدون سرپرست و جوانان فاقد شغل.

37 – به منظور بازسازي گلخانه‌ها ، دامداري‌هاي سنتي در سطح شهرستان ، پيشنهاد گرديد معاونت محترم برنامه‌ريزي تسهيلات ارزان قيمت از محل اعتبارات صندوق مهر امام رضا و ساير تسهيلات تخصيص دهد.

38 – درخصوص رفع نياز چهار واحد مسكوني در حال ساخت بهزيستي در منطقه دستگرد خميني‌شهر به مبلغ پانصد ميليون ريال و همچنين نياز يك ميليارد ريال مركز توانبخشي محموديه مقرر شد معاونت محترم برنامه‌ريزي استانداري اصفهان در اين خصوص مساعدت لازم معمول نمايد.

(آقاي مهندس همدانيان)
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/08
تعداد بازدید: 11145
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal