استاندار اصفهان در بازدید از شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت :برگزاری نمایشگاه قرآن نقش تاثیرگذاری در ترویج فرهنگ قرآنی دارد
استاندار اصفهان برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت : ترویج فرهنگ قرآنی در زندگی تک تک افراد جامعه احساس می شود البته این نمایشگاه توانسته نقش تاثیرگذاری در ترویج فرهنگ قرآنی در میان عموم مردم ایفا کند. خلاصه:
استاندار اصفهان در بازدید از شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت :برگزاری نمایشگاه قرآن نقش تاثیرگذاری در ترویج فرهنگ قرآنی دارد
1398/03/02 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal