استاندار اصفهان : معادن استان در حوزه فناوری های نوین در سطح کشور پیشتاز باشند
استاندار اصفهان گفت: امروزه آن طور که باید از فناوری های نوین در بهره برداری از معادن کشور استفاده نمی شود اما اصفهان باید در این امر پیشتاز و پیش قدم شود و صنعت معدن استان را با تکنولوژی های جدید بروز رسانی کند. خلاصه:
استاندار اصفهان : معادن استان در حوزه فناوری های نوین در  سطح کشور پیشتاز باشند
1398/03/04 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal