لزوم تشریح کانون ارزیابی شایستگی های عمومی و حرفه ای کارکنان دستگاه های اجرایی استان
استاندار اصفهان اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجوز کانون ارزیابی شایستگی های عمومی و حرفه ای کارکنان را اخذ نموده و تاکنون تعدادی از مدیران در کانون ارزیابی شرکت نموده اند. خلاصه:
لزوم تشریح کانون ارزیابی شایستگی های عمومی و حرفه ای کارکنان دستگاه های اجرایی استان
1398/06/24 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal