در جلسه کمیسیون ماده پنج استان تاکید شد: لزوم ساماندهی ورودی های شهر اصفهان
در جلسه کمیسیون ماده پنج استان بر لزوم ساماندهی ورودی های شهر اصفهان تاکید شد. خلاصه:
در جلسه کمیسیون ماده پنج استان تاکید شد: لزوم ساماندهی ورودی های شهر اصفهان
1398/06/24 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal