اصفهان میزبان پانزدهمین سفر استانی معاون سیاسی وزارت کشور؛ دیدار با معتمدین، برگزیدگان و نمایندگان گروه ها و اقشار اصفهان
در جریان پانزدهمین سفر استانی معاونت سیاسی وزارت کشور که به میزبانی اصفهان برگزار می شود، دیدار با جمع کثیری از معتمدین، برگزیدگان و نمایندگان گروه ها و اقشار اصفهان در دستور کار قرار گرفته است. خلاصه:
اصفهان میزبان پانزدهمین سفر استانی معاون سیاسی وزارت کشور؛ دیدار با معتمدین، برگزیدگان و نمایندگان گروه ها و اقشار اصفهان
1398/06/27 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal