رعایت بی طرفی و قانون گرایی، در برگزاری انتخابات ضروری است
استاندار اصفهان اظهار داشت: همواره بر رعایت اصل بی طرفی و قانون گرایی برای برگزاری انتخابات تاکید داشته ایم و امیدواریم دست اندرکاران برگزاری آن با توجه به این موارد آمادگی کامل را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم آورند. خلاصه:
رعایت بی طرفی و قانون گرایی، در برگزاری انتخابات ضروری است
1398/06/27 تاریخ:
اخبار فرمانداری ها
اخبار دفاتر
Powered by DorsaPortal