فرمانداری شهرضا
خانه
دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
1398/06/07
 • دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولتدیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
  دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
 • دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولتدیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
  دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
 • دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولتدیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
  دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
 • دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولتدیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
  دیدار فرماندار و برخی مسئولین شهرستان با اهالی محله اسلام آباد و بررسی مشکلات آن محله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal