سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۱:۲۷

امور بانوان و خانواده

ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان

  • دانشگاه علوم پزشکی:

www.phc.mui.ac/fa/javani/13401

  • اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی:

https://isfahan.mcls.gov.ir/fa/pageyoung

  • دانشگاه اصفهان:

www.women.ui.ac.ir

  • سامانه تسهیلات فرزندآوری

www.vc.cbi.ir

  • سامانه مسکن فرزندآوری

www.saman.mrud.ir

 

 

 ثبت نام سازمان و تشکل های مردم نهاد متقاضی همکاری با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 

دبیرخانه ستا حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استانداری اصفهان برگزار می کند:

فراخوان دریافت سوژه ها و داستان های شنیدنی فرزندآوری

اگر داستانی شنیدنی از فرزندآوری خود یا دیگران دارید آن را از طریق لینک زیر با ما به اشتراک بگذارید:

 

https://app.epoll.pro/e/o/MDQ3MTcw