چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۱۹:۲۴

حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

دفتر امور بانوان و خانواده
۱- رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر
۲- هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در جهت حل مسائل و مشکلات زنان استان

دفتر امور سیاسی و انتخابات
۱- صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری
۲-صدور مجوز برگزاری تجمعات
۳-صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح استان شهرستان ها
۴- رسیدگی به درخواست ها و موضوعات

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
۱- تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد
۲- رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی

دفتر امور امنیتی و انتظامی
پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی