چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۳۷:۵۷

حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک

۱-صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر (حداکثر یک ماه زمان خواهد برد)
۲- صدور مجوز مرکز معاینه فنی خودرو ( حداکثر سه ماه زمان خواهد برد)
۳-رسیدگی به شکایات و مناقصات (حداکثر ۱۵ روز زمان خواهد برد)
۴-رسیدگی به مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها ( حداکثر ۴۵ روز زمان خواهد برد)
۵- صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان(حداکثر یک ماه زمان خواهد برد)
۶- پاسخگویی مراجعات کمیسیون ماده ۹۹ از طریق دبیرخانه مستقر در دفتر فنی ( حداکثر سه ماه زمان خواهد برد)

اداره کل مدیریت بحران

۱- ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه شامل:
-خسارت به محصولاتو دام های کشاورزان
-خسارت به منابع و تاسیسات کشاورزی
-خسارت به بخش اماکن مسکونی و تجاری
-خسارت به وسایط نقلیه
-خسارت به راه ها و تاسیسات زیربنایی
۲- پرداخت خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه و بحران ها

دفتر امور شهری و شوراها

۱- رفع مسائل و مشکلات شوراها و شهرداری ها
۲-رسیدگی به تخلفات شهرداری ها

دفتر روستایی و وشوراها

راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و روستا و دهیاری ها