پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
۲۱:۴۶:۲۰

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت ها و زیرخدمت ها کد خوشه خدمت
 راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان (۱۲۰۶۲۱۵۲۰۰۰)
 پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان ۱۲۰۶۲۱۵۲۱۰۰
 اعطای امان نامه به افراد نادم (محارب، اشرار، قاچاقچیان، افراد تاثیرگذار ضد انقلاب) ۱۲۰۱۲۱۵۲۱۰۱
 ارائه خدمات پدافند غیر عامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰)
 تدوین طرح های پدافند غیرعامل استان ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۰
نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۱
هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری در خصوص پدافند غیرعامل استان ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۲
تایید مراکز ثقل استان ۱۱۰۵۲۱۵۳۱۰۳
صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیرعامل استان ۱۸۰۸۲۱۵۳۱۰۴
 ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰)
صدور مجور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۰
 صدور و یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استان ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۱
 اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۲
صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۳
ثبت ازدواج (زن و مرد افغانی) ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۴
صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۵
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۶
ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۷
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۸
ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۹
صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۰
صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۱
صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۲
 صدور مجوز جابجایی محل سکونت و انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استانهای دیگر ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۳
صدور برگه خروج از کشور ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۴
ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۵
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۶
صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۷
 صدور مجوز برنامه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۸
ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۹
 صدور گواهی دانش آموزان اتباع مشمول تحصیل فاقد اقامت ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۲۰
 صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰)
صدور مجوز برای تشکل های صنفی و سیاسی استان ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۰
صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۱
صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح استان و شهرستان ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۲
نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۳
 رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان (۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰)
استعلام واحدها و عناصر تقسیمات کشوری
 برگزاری انتخابات در استان (۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰)
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده استان ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۰
اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۱
اعلام نتایج انتخابات در استان ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۲
 راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰)
تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۰
نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۱
رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۲
 خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰)
رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان ۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۰
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان ۱۷۰۶۲۱۵۹۱۰۱
برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان ۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۲
 مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰)
صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر (غیر از کلانشهرها) ۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۰
 صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان ۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۱
نظارت بر مصوبات شورای همتا (هماهنگی ترافیک استان) ۱۲۰۱۲۱۶۰۱۰۲
 راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰)
نظارت بر اجرای طرح های هادی شهری در استان ۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۰
نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۱
راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۲
تصویب طرح های جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان ۱۵۰۳۲۱۶۱۱۰۳
ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها در استان ۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۴
صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۵
 مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰)
تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۰
 تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر ۱۵۰۲۲۱۶۲۱۰۱
تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۲
 تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها در استان ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۳
تامین تجهیزات و ماشین الات شهرداری ها ۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۴
تایید بودجه شهرداری ها ۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۵
 تایید حکم شهرداران (شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۶
تایید مدارک مورد نیاز ارتقا درجه شهرداری ها ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۷
 ابلاغ دستورالعمل های عمرانی، خدماتی، اعتباری، مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۸
نظارت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند استان ۱۴۰۱۲۱۶۲۱۰۹
 مدیریت دهیاری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰)
 تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۰
 تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها ۱۰۰۳۲۱۶۳۱۰۱
شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۲
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی ۱۴۰۱۲۱۶۳۱۰۳
 اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستاها ۱۳۰۴۲۱۶۳۱۰۴
تایید حکم دهیاران ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۵
تصویب طرح ها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی استان ۱۳۰۱۲۱۶۳۱۰۶
تایید حسابرسی دهیاری ها ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۷
 خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰)
نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۰
 صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۱
هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۲
 ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه استان ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۳
 پرداخت خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و بحران های استان ۱۹۰۹۲۱۶۴۱۰۴
 حمایت از سرمایه گذاری در استان (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰)
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان ۱۳۰۹۲۱۶۵۱۰۰
 راهبری صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۱
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۲
 تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۳
 معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۴
 راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰)
 پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۰
 راهبری برنامه های فرهنگی زائرین استان ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۱
 ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۲
 ساماندهی زائرین اربعین استان ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۳
 راهبری خدمات رفاهی زائرین استان ۱۷۰۴۲۱۶۶۱۰۴
 رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوارهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰)
 رسیدگی به تخلفات دهیاران ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۰
 رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۱
 رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۲
 رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان ۱۳۰۵۲۱۶۷۱۰۳
 رسیدگی به تخلفات شهرداری ها و دهیاری ها ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۴
 بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰)
 ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان ۱۰۰۳۲۱۶۸۱۰۰
 نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۱
 نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان ۱۷۰۴۲۱۶۸۱۰۲
 راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین در استان ۱۷۰۴۲۱۶۸۱۰۳
 ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۴
 ارزیابی عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۵
 پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰)
 پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان ۱۷۰۴۲۱۶۹۱۰۰
 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاههای اجرایی استان ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۱
 رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۲
 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری های استان ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۳
 رسیدگی به شکایات مناقصات استانی ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۴
 پاسخ به استعلامات حوزه استان (۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰)
 پاسخ به استعلامات و ارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان ۱۰۰۱۲۱۷۰۱۰۰
 پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان ۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰
 خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استان (معاضدت قضایی) (۱۲۰۳۱۲۷۱۰۰۰)
 ارائه خدمات آموزشی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰)
 آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل ها ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۰
 آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۱
 آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیج و داوطلب مردمی در استان ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۲
 آموزش مجریان انتخابات در استان ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۳
 هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشکری و نشست های بین المللی استان (۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰)