سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۳۳:۱۵

شناسنامه خدمات

 

یف عنوان خدمت عنوان زیر خدمت ها کد خوشه خدمت
۱ ۱- راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان (۱۲۰۶۲۱۵۲۰۰۰) ۱- پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان ۱۲۰۶۲۱۵۲۱۰۰
۲ ۲- اعطای امان نامه به افراد نادم (محارب، اشرار، قاچاقچیان، افراد تاثیر گذارضد انقلاب) ۱۲۰۱۲۱۵۲۱۰۱
۳ ۲- ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) ۱- تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۰
۴ ۲- نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل  سطح استان ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۱
۵ ۳- هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری  درخصوص پدافند غیرعامل استان ۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۲
۶ ۴- تایید مراکز ثقل استان ۱۱۰۵۲۱۵۳۱۰۳
۷ ۵- صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان ۱۸۰۸۲۱۵۳۱۰۴
۸ ۳- ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ۱- صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۰
۹ ۲- صدرو یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استان ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۱
۱۰ ۳-  اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰۱۲۱۵۴۱۰۲
۱۱ ۴- صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۳
۱۲ ۵- ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی) ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۴
۱۳ ۶- صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۵
۱۴ ۷- شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۶
۱۵ ۸- ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۷
۱۶ ۹- تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۸
۱۷ ۱۰- ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی ۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۹
۱۸ ۱۱- صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۰
۱۹ ۱۲- رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۱
۲۰ ۱۳- صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۲
۲۱ ۱۴- صدور مجوز جابجایی محل سکونت و انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۳
۲۲ ۱۵- صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۴
۲۳ ۱۶- ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۵
۲۴ ۱۷- رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی ۱۲۰۳۲۱۵۴۱۱۶
۲۵ ۱۸- صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۷
۲۶ ۱۹- صدور مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۸
۲۷ ۲۰- ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۹
۲۸ ۲۱- صدور گواهی دانش آموزان اتباع مشمول تحصیل فاقد اقامت ۱۲۰۱۲۱۵۴۱۲۰
۲۹ ۴- صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) ۱- صدور مجوز برای تشکل های صنفی و سیاسی استان ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۰
۳۰ ۲- صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان ۱۲۰۱۲۱۵۵۱۰۱
۳۱ ۳- صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۲
۳۲ ۴- نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان ۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۳
۳۳ ۵- رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان (۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰) ۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰
۳۴ ۶- برگزاری انتخابات در استان (۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰) ۱- ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده استان ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۰
۳۵ ۲- اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۱
۳۶ ۳- اعلام نتایج انتخابات در استان ۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۲
۳۷ ۷- راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰) ۱- تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۰
۳۸ ۲- نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۱
۳۹ ۳- رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان ۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۲
۴۰ ۸- خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰) ۱- رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر استان ۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۰
۴۱ ۲- حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان ۱۷۰۶۲۱۵۹۱۰۱
۴۲ ۳- برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان ۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۲
۴۳ ۹- مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰) ۱- صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر  (غیر از کلانشهرها) ۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۰
۴۴ ۲- صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان ۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۱
۴۵ ۳- نظارت بر مصوبات شورای همتا (هماهنگی ترافیک استان) ۱۲۰۱۲۱۶۰۱۰۲
۴۶ ۱۰- راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) ۱- نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان ۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۰
۴۷ ۲- نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۱
۴۸ ۳- راهبری اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی ساختمان و شریان‌های حیاتی استان ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۲
۴۹ ۴- تصویب طرح‌های جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان ۱۵۰۳۲۱۶۱۱۰۳
۵۰ ۵- ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها در استان ۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۴
۵۱ ۶- صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۵
۵۲ ۱۱- مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) ۱- تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری‌های کشور ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۰
۵۳ ۲- تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر ۱۵۰۲۲۱۶۲۱۰۱
۵۴ ۳- تایید حکم حسابری معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۲
۵۵ ۴- تایید گزارش حسابرسی شهرداری‌ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها در استان ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۳
۵۶ ۵- تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها ۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۴
۵۷ ۶- تایید بودجه شهرداری‌ها ۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۵
۵۸ ۷- تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۶
۵۹ ۸- تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری‌ها ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۷
۶۰ ۹- ابلاغ دستورالعمل‌های عمرانی، خدماتی، اعتباری، مالی و اداری در راستای ماموریت‌های شهرداران و شوراها در استان ۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۸
۶۱ ۱۰- نظارت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند استان ۱۴۰۱۲۱۶۲۱۰۹
۶۲ ۱۲- مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) ۱- تعیین درجه پیشنهادی دهیاری‌های استان ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۰
۶۳ ۲- تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری‌ها ۱۰۰۳۲۱۶۳۱۰۱
۶۴ ۳- شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۲
۶۵ ۴- راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی ۱۴۰۱۲۱۶۳۱۰۳
۶۶ ۵- اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها ۱۳۰۴۲۱۶۳۱۰۴
۶۷ ۶- تأیید حکم دهیاران ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۵
۶۸ ۷- تصویب طرح‌ها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه‌های روستایی استان ۱۳۰۱۲۱۶۳۱۰۶
۶۹ ۸- تأیید حسابرسی دهیاری‌ها ۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۷
۷۰ ۱۳- خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) ۱- نظارت بر پایگاه‌های مدیریت بحران در سطح شهرستان‌های تابعه استان ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۰
۷۱ ۲- صدور اطلاعیه‌ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۱
۷۲ ۳- هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۲
۷۳ ۴- ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه استان ۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۳
۷۴ ۵- پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران‌های استان ۱۹۰۹۲۱۶۴۱۰۴
۷۵ ۱۴-  حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰)‌ ۱- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان ۱۳۰۹۲۱۶۵۱۰۰
۷۶ ۲- راهبری صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان‌ ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۱
۷۷ ۳- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران در استان ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۲
۷۸ ۴- تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۳
۷۹ ۵- معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان ۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۴
۸۵ ۱۶- رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) ۱- رسیدگی به تخلفات دهیاران ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۰
۸۶ ۲- رسیدگی به تخلفات شوراهای روستای روستا ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۱
۸۷ ۳- رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۲
۸۸ ۴- رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان ۱۳۰۵۲۱۶۷۱۰۳
۸۹ ۵- رسیدگی به تخلفات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۴
۹۰ ۱۷- بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) ۱- ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان ۱۰۰۳۲۱۶۸۱۰۰
۹۱ ۲- نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۱
۹۲ ۳- نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان ۱۷۰۲۲۱۶۸۱۰۲
۹۴ ۵- ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۴
۹۵ ۶- ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۵
۹۶ ۱۸- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) ۱- پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان ۱۷۰۴۲۱۶۹۱۰۰
۹۷ ۲- رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۱
۹۸ ۳- رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۲
۹۹ ۴-رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری های استان ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۳
۱۰۰ ۵- رسیدگی به شکایات مناقصات استانی ۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۴
۱۰۱ ۱۹- پاسخ به استعلامات حوزه استان (۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰) ۱- پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروه‌های بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان ۱۰۰۱۲۱۷۰۱۰۰
۱۰۲ ۲- پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان ۱۰۰۳۲۱۷۰۱۰۱
۱۰۳ ۲۰- خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) (۱۲۰۳۱۲۷۱۰۰۰) ۱۲۰۳۲۱۷۱۰۰۰
۱۰۴  ۲۱-ارائه خدمات آموزشی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰) ۱- آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۰
۱۰۵ ۲- آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۱
۱۰۶ ۳- آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل‌های مردمی، نهادهای غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۲
۱۰۷ ۴- آموزش مجریان انتخابات در استان ۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۳
۱۰۸ ۲۲- هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان (۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰) ۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰