1

دفاتر استانداری

 

حوزه استاندار
 
  • اداره کل حراست
  • هسته گزینش
 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی
 
 
توسعه مدیریت و منابع
 
 
معاونت سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی
 
  • دفتر امور امنیتی و انتظامی
 
معاونت هماهنگی امور عمرانی