یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۶:۴۵

میز خدمت استانداری

 

عنوان خدمت

نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان
(شناسه زیرخدمت)
عنوان زیرخدمت

(شناسه زیرخدمت)

ارائه خدمات آموزشی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰) آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا (۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۱) غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور روستایی و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات آموزشی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰) آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها (۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۰) غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات آموزشی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۰۰۰) آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان (۱۸۰۵۲۱۷۲۱۰۲) غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف (۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۵) حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی (۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۹) غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان

(۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۸)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در استان

(۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۴)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها

(۱۳۰۴۲۱۶۳۱۰۴)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور روستایی و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

برگزاری انتخابات در استان (۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰) اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان

(۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۱)

حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت تحصیلی – دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص  (۱۸۰۴۲۱۷۵۰۰۰) ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

) ۱۸۰۴۲۱۷۵۱۰۱(

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه

(۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۳)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا

(۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۴)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها

(۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۵)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان

(۱۰۰۳۲۱۶۸۱۰۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان

(۱۰۰۱۲۱۵۴۱۰۲)

حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

برگزاری انتخابات در استان (۱۰۰۶۲۱۵۷۰۰۰) اعلام نتایج انتخابات در استان

(۱۰۰۶۲۱۵۷۱۰۲)

حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰) برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان

(۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۲)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور زنان و خانواده

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

پاسخ به استعلامات حوزه استان (۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰) پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان

(۱۰۰۳۲۱۷۰۱۰۱)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

پاسخ به استعلامات حوزه استان (۱۰۰۳۲۱۷۰۰۰۰) پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان

(۱۰۰۱۲۱۷۰۱۰۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان

(۱۷۰۴۲۱۶۹۱۰۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان

(۱۹۰۹۲۱۶۴۱۰۴)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها

(۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۴)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها

(۱۰۰۳۲۱۶۳۱۰۱)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور

(۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۰)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید بودجه شهرداری ها

(۱۰۰۳۲۱۶۲۱۰۵)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تأیید حسابرسی دهیاری‌ها

(۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۷)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر

(۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۲)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر

(۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۶)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تأیید حکم دهیاران

(۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۵)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر

(۱۵۰۲۲۱۶۲۱۰۱)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها

(۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۳)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰) تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها

(۱۰۰۱۲۱۶۲۱۰۷)

حضوری شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) تایید مراکز ثقل استان

(۱۱۰۵۲۱۵۳۱۰۳)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۸)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان

(۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۹)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰) تسهیل روند صدور شعبتابعیت فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان

(۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۰)

غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان

(۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۳)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی

(۱۳۰۱۲۱۶۳۱۰۶)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان

(۱۵۰۳۲۱۶۱۱۰۳)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان

(۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی)

(۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۴)

حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان

(۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۱)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی

(۱۴۰۱۲۱۶۳۱۰۳)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور روستایی و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین

(۱۷۰۴۲۱۶۸۱۰۳)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول -_
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان

(۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۲)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات دهیاران

(۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش

(۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۲)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا

(۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۱)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها

(۱۰۰۱۲۱۶۷۱۰۴)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (۱۰۰۱۲۱۶۷۰۰۰) رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان

(۱۳۰۵۲۱۶۷۱۰۳)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور شهری و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری (۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰) رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان

(۱۰۰۳۲۱۵۶۰۰۰)

غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی

(۱۲۰۳۲۱۵۴۱۱۶)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) رسیدگی به شکایات مناقصات استانی

(۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۴)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰) رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان

(۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۲)

حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) خدمت : رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان

(۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۱)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (۱۰۰۱۱۲۶۹۰۰۰) رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان

(۱۰۰۱۲۱۶۹۱۰۳)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (۱۹۰۴۲۱۵۹۰۰۰) رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان

(۱۹۰۴۲۱۵۹۱۰۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور زنان و خانواده

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط

(۱۳۰۹۲۱۶۵۱۰۰)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان

(۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۲)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (۱۰۰۱۲۱۶۳۰۰۰) شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری

(۱۰۰۱۲۱۶۳۱۰۲)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر امور روستایی و شوراها

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۶)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۸)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان

(۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۲)

غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدرو یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استان

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۱)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان

(۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۱)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۴)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۷)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی

(۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۵)

حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۲)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۱)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۲۰)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) صدور مجوز برای پروانه های صنفی و سیاسی استان

(۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۰)

غیرحضوری راهنما شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان

(۱۲۰۱۲۱۵۵۱۰۱)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۱۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان ) ۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان

) ۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۵(

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی

(۱۰۰۳۲۱۵۴۱۰۳)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان

(۱۸۰۸۲۱۵۳۱۰۴)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰) صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر غیر از کلانشهرها

(۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۰)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (۱۲۰۱۲۱۵۴۰۰۰) صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی

(۱۲۰۱۲۱۵۴۱۰۰)

حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۰۳۱۳۳۸۷۹۹۰۱

مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰) صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان

(۱۳۰۵۲۱۶۰۱۰۱)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (۱۳۰۱۲۱۶۵۰۰۰) معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان

(۱۳۰۱۲۱۶۵۱۰۴)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان

(۱۳۰۴۲۱۶۱۱۰۱)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان

(۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۱)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (۱۳۰۴۲۱۶۱۰۰۰) نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان

(۱۵۰۲۲۱۶۱۱۰۰)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان

(۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۰)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (۱۰۰۱۲۱۵۸۰۰۰) نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان

(۱۰۰۱۲۱۵۸۱۰۱)

غیرحضوری راهنما شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (۱۳۰۵۲۱۶۰۰۰۰) نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان

(۱۲۰۱۲۱۶۰۱۰۲)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان

(۱۷۰۲۲۱۶۸۱۰۲)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (۱۰۰۱۲۱۶۸۰۰۰) نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی

(۱۰۰۱۲۱۶۸۱۰۱)

حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

۰۳۱۳۲۲۰۵۲۵۹

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (۱۷۰۴۲۱۵۵۰۰۰) نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان

(۱۷۰۴۲۱۵۵۱۰۳)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

خدمات امور مدیریت بحران در استان (۱۰۰۱۲۱۶۴۰۰۰) هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران

(۱۰۰۱۲۱۶۴۱۰۲)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل مدیریت بحران

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان (۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰) هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان

(۱۰۰۱۲۱۷۳۰۰۰)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول _
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (۱۱۰۲۲۱۵۳۰۰۰) هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل

(۱۱۰۲۲۱۵۳۱۰۲)

غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول اداره کل پدافند غیر عامل

۰۳۱-۳۲۲۲۲۶۵۱

 

نظرسنجی خدمات

نظرسنجی خدمات استانداری اصفهان