1

گزارش تصویری نشست خبری دکتر مرتضوی استاندار اصفهان با خبرنگاران و اصحاب رسانه