1

گزارش تصویری| افتتاح پست برق ۶۳/۲۰ کیلوولت GIS شهدا، هنرستان خیرساز داورپناه درچه و باغ بانوان کوشک با حضور معاون رییس جمهور