1

گزارش تصویری(۷)|پانزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان|شهرستان سمیرم

جلسه شورای اداری مشترک استان و شهرستان سمیرم