1

برگزاری کارگروه تلفیق امور زیربنایی با هدف کوتاه کردن فرایند اخذ مجوزهای حوزه کشاورزی

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، صبح امروز بیست و نهم آبان ماه، دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در حاشیه این نشست بیان کرد: در این جلسه باتوجه به رویکرد استان، مباحث مرتبط با حوزه کشاورزی به صورت کلی بررسی شد.

وی ادامه داد: در این جلسه در خصوص اتاق های کارگری، دیوارهای باغ و ساخت و سازهای مرتبط با فعالیت های کشاورزی و دامپروری و ضوابط مربوطه تصمیمات لازم اتخاذ گردید تا به صورت موردی در کمیسیون ها مطرح نشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان کرد: در راستای تسریع در طی مراحل قانونی و فرآیندهای زائد مقرر شد در مورد چاه های کشاورزی و گلخانه ها بدون ارجاع به گروه کاری و کارگروه شورای برنامه ریزی و توسط جهاد کشاورزی اتخاذ تصمیم شود.

دکتر زینلیان افزود: پس از تصویب نهایی مصوبات، روند سه تا چهار ماهه در خصوص موارد مرتبط با جهادکشاورزی کوتاه تر می شود و در اخذ مجوزات توسط کشاورزان تسریع می شود.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این نشست دو مورد از موارد جاری خارج از حریم شهر شاهین شهر و یک مورد از موارد مرتبط با حوزه اشتغال در شهرستان نطنز نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.