1

معاون استاندار اصفهان:برداشت های آب در حریم زاینده رود (حدفاصل سد تا چم آسمان) رویت پذیر شده است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، سی و هفتمین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، نمایندگان صنف کشاورزان و سایر اعضا برگزار شد.
در این نشست دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ضمن گفتگو و تعامل با نمایندگان صنف کشاورزان، بیان کرد: بدون شک، حق و حقوق ذی نفعان زاینده رود بایستی به درستی پاسخ داده شود. رهبر انقلاب نیز به عنوان فصل الخطاب صریح و روشن فرمودند: «آب اصفهان مسئله مهمی است».
وی ادامه داد: این سخنان برای ما مسئولان است؛ تا بشنویم و بدون درنگ پیگیری کنیم. اگر تخلفی در حوضه زاینده رود اتفاق می افتد انتظار ما و مردم از قوه قضاییه پیگیری و اجرای قانون و عدالت است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان کرد: رویکرد جدید قوه قضائیه بسیار امیدوار کننده است هرچند که با ایده آل فاصله دارد اما تلاش های بسیار خوبی جهت برقراری نظم و قانون انجام می شود و انتظار است دغدغه های مردم از مسیر های تخصصی و جدی پیگیری شود.
دکتر زینلیان با اشاره به این که بررسی در خصوص زاینده‌رود چند جانبه است، گفت: بخشی از موضوعات مرتبط با زاینده‌رود حقوقی است و باید در مجرای خود پیگیری شود. بخش دیگر هم با مسئولان اجرایی است. باید همه مسئولان پاسخگو باشند اگر هم قبلا جایی کوتاهی بوده، اینک وقت پاسخ دهی است. حقابه ها باید مشخص باشد و برای آینده تصمیم درست گرفته شود.
وی بیان کرد: با پیگیری های انجام شده، مجموعه های آب منطقه‌ای و شرکت های توزیع برق استان، تطابق انشعابات آب و برق به صورت پایلوت درکشور، در دستورکار وزارت نیرو قرار گرفت و در حال حاضر حدود ۹۵ درصد تطابق صورت گرفته است که کاری ارزشمند توسط وزارت نیرو و قابل تقدیر است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد: کل برداشت های حریم زاینده رود (از سد زاینده رود تا چم آسمان) رویت پذیر شده است و در حال حاضر کنترل برداشت ها از طریق کنتورهای هوشمند برق (فهام) انجام می گردد.
وی یادآور شد: خوشبختانه کنترل برداشت ها از ۲۱ مهر ماه تا ۳ آذر ماه به وسیله کنتورهای فهام تا میزان ۹۵ درصد صورت گرفته است.
دکتر زینلیان گفت: البته با قابلیت های موجود در کنتورهای فهام کشاورزان می توانند در زمان محدودیت استفاده از چاه آب، برای مصرف معمول خود از برق در حد مجاز استفاده کنند.
وی در پایان اضافه کرد: امیدواریم با اهتمام وزارت نیرو تمامی اقدامات صورت گرفته در بخش آب و برق استان در دیگر بخش های این حوزه آبی نیز انجام شود.