1

گزارش تصویری/ نشست هم‌اندیشی استاندار اصفهان با اعضای شورای شهر و مدیران شهری اصفهان

گزارش تصویری/ نشست هم‌اندیشی استاندار اصفهان با اعضای شورای شهر و مدیران شهری اصفهان