1

بررسی امکانات فنی شعب اخذ رأی، در هفتمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان

به گزارش کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان، محمدرضا جان‌نثاری رئیس ستاد انتخابات استان در حاشیه هفتمین جلسه ستاد انتخابات استان، گفت: جلسات ستاد انتخابات استان به صورت مستمر و هفتگی در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: در جلسات ستاد انتخابات استان، فرآیند و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات مطابق با زمانبندی مشخص، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان بیان کرد: در هفتمین جلسه ستاد انتخابات استان آمادگی‌های فنی برای اجرای انتخابات در استان مورد بررسی قرار گرفت.
جان‌نثاری افزود: در این جلسه ضمن بررسی امکانات فنی شعب اخذ رأی همچنین در خصوص کنترل آمادگی‌های فنی و اقلام مورد نیاز بحث و گفتگو شد.
وی ادامه داد: همچنین گزارشی از اقدامات فرمانداری شهرستان اصفهان، تعداد شعب در نظر گرفته شده و تغییراتی که ممکن است در برخی آدرس ها ایجاد شود ارائه و بررسی شد.