1

معاون استاندار اصفهان:عزم مدیریت استان، نگهداری صحیح از ابنیه تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از هنرستان هنر‌های زیبا، مجموعه پروژه‌های میدان عتیق اصفهان از جمله مجتمع کمرزرین، گذر مسجد کمرزرین و مسجد جامع اصفهان بازدید کرد.
دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در حاشیه این بازدید از هنرستان هنرهای زیبا، گفت: این هنرستان یکی از گنجینه‌های فرهنگی و هنری شهر اصفهان است.
وی ادامه داد: از این رو لازم است با مشارکت دستگاه‌های دولتی، شهرداری و ذی نفعان مختلف مورد حمایت جدی قرار گرفته و مرمت شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان کرد: از این رو کارگروهی به منظور برنامه‌ریزی جهت حفاظت و بهره‌برداری از این مجموعه در استان تشکیل شده است.
وی متذکر شد: عزم مدیریت استان و شهر اصفهان در حفظ و نگهداری بناهای تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه صنعت گردشگری استان است.