1

معاون استاندار اصفهان: اصفهان، مستعد سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در سال‌جاری، گفت: نخستین دستور کار این نشست به پیشنهادی که در گروه کاری اشتغال و سرمایه‌گذاری در خصوص توسعه و رفع مشکلات نیروگاه‌های خورشیدی و بسترسازی جهت ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه مطرح شد اختصاص یافت.
وی ادامه داد: به منظور تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری با توجه به حساسیت موضوع و در نظر گرفتن این مهم که در استان و کشور ناترازی انرژی برق وجود دارد و باید به سمت انرژی‌های جدید از جمله انرژی‌های خورشیدی حرکت کنیم و با درنظر گرفتن استعدادی که اصفهان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد و می‌تواند کسری برق استان و کشور را جبران کند و کمک شایانی به حفظ محیط زیست و رفع مشکل آلودگی هوا داشته باشد مصوبات خوبی اخذ شد.
دکتر نقش عنوان کرد: دستور کار دوم نشست به پیشنهادهایی در خصوص وضعیت نرخ بیکاری استان و صحت سنجی اشتغال‌های ایجاد شده و اینکه آمار به چه میزان اطمینان بخش است اختصاص یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: با در نظر گرفتن این مهم که با آمار و تحلیل‌های دقیق‌تر می‌توانیم سیاستگذاری مناسبی در حوزه اشتغال داشته باشیم مصوبات قابل توجهی اخذ شد.