1

گزارش_تصویری (۱۰) |رئیس جمهور شامگاه هفتم مهرماه پیش از عزیمت از اصفهان با جمعی از خانواده های شهدای مدافع امنیت اصفهان دیدار و گفتگو کرد

گزارش_تصویری (۱۰) |رئیس جمهور شامگاه هفتم مهرماه پیش از عزیمت از اصفهان با جمعی از خانواده های شهدای مدافع امنیت اصفهان دیدار و گفتگو کرد