1

گزارش تصویری نشست وزیر کشور، معاونین و مدیران وزارت کشور با استاندار و معاونین استاندار اصفهان

در این نشست که به منظور بررسی مسائل و چالش‌های استان اصفهان برگزار شدو بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، آب و فرونشست بعنوان مهمترین مسئله استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.