1

معاون استانداری اصفهان:بازآفرینی بافت فرسوده شهری در قانون جهش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، حجت‌الله غلامی در جلسه باز آفرینی بافت فرسوده شهری گفت: دولت مصمم به اجرای قانون جهش تولید مسکن و تولید چهار میلیون واحد مسکونی در افق چهار ساله است که برای تحقق آن باید برنامه ریزی مناسبی در ابعاد مختلف از جمله تامین زمین مورد نیاز انجام شود.

وی اظهار داشت: این برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که استفاده از بافت فرسوده شهری و زمین های موجود داخل شهرها در اولویت قرار گیرد و اگر تامین زمین از محل این ۲ امکانپذیر نبود آنگاه از روش های دیگر مانند الحاق زمین به محدوده شهری استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: برای استفاده از بازآفرینی بافت فرسوده شهری بمنظور اجرای طرح جهش تولید مسکن باید از روش های تشویقی مانند اعطای تسهیلات بانکی کم بهره یا صدور رایگان پروانه ساختمانی بهره گرفت تا مردم به سمت آن ترغیب شوند.

غلامی با اشاره به اولویت نبودن روش الحاقی زمین برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، تصریح کرد: روش های تشویقی از استقبال مناسی از سوی مردم صورت می گیرد.

وی با  یادآوری آغاز نشدن ثبت نام جهش تولید مسکن در برخی از شهرهای استان اصفهان، گفت: در زمان حاضر ثبت نام این طرح برای ۴۳ شهر استان انجام می شود و در برخی از شهرها که هنوز ثبت نام آغاز نشده مشکلاتی مانند تامین زمین مورد نیاز وجود دارد.

وی  با اشاره به بررسی پیشنهاد مدیر کل راه و شهرسازی اضافه کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان پیشنهاد کرد که ابتدا ثبت نام کلی برای این طرح صورت گیرد و در مرحله بعد پس از شناسایی متقاضیان واجد شرایط و تعداد دقیق آنها، موضوع تامین زمین، بررسی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده که طرح جامع مسکن کشور توسط شورای عالی مسکن بازنگری شود که مسوولیت آن به عهده شورای عالی معماری و شهرسازی و در استان ها با اداره های کل راه و شهرسازی است.

وی افزود: بر این اساس طرح جامع مسکن کشور باید در مدت سه ماه بازنگری و سپس پس از مشخص شدن نیازها، اقدام شود.