1

معاون سیاسی استاندار:رعایت شیوه نامه های بهداشتی مصوب از اساسی ترین راهکارهای جهانی در موضوع کاهش آسیب های ناشی از بیماری پاندمیک کرونا می باشد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، محمدرضا جان‌نثاری در جلسه ستاد استانی مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری پاندمیک کرونا با تبیین فرایندهای موثر در افزایش میزان مشارکت عمومی و اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با همه گیری سویه های جدید بیماری کرونا تشریح موضوع کرد.

در این نشست گزارشی از روند پیشبرد طرح شهدا سلامت استان با رویکرد های اتخاذ شده در دو حوزه جغرافیای تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان و کاشان قرائت و بررسی گردید .

در ادامه حاضرین به تبیین رویکردها و سیاست های جاری بر سازمان های متبوع خود در استان پرداختند و گزارشات خود را تبیین و قرائت نمودند.