1

استاندار اصفهان:حمایت قاطع و تسهیلگری منطبق بر ضوابط حقوقی و قانونی از ظرفیت های موثر بخش خصوصی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در جلسه با هیات مدیره قیر استان گفت: به صورت مشروح بر روند استفاده صحیح و منطبق با صیانت از منافع عمومی در محوریت با توسعه پایدار بر مبنای بهره مندی بهینه در پروژه های استانی و ملی به تحلیل و تبیین سخن پرداخت .

ایشان گفت:سعی ما بر رفع موانع، دغدغه ها و دشواری های حاکم بر عرصه گسترده فعالیت های جاری عمرانی، خدماتی و … می باشد.

اعضاء هیات مدیره انجمن قیر استان نیز پس از اتمام سخنان استاندار ضمن تقدیر از نگاه جامع، نافع و همه شمول استاندار اصفهان از حضور فردی انقلابی و مطلع در مصدر امور استان استراتژیک اصفهان قدردانی نمودند و بر اهتمام مجدانه خود در راستای اجرای قاطع تعهدات استانی و ملی تاکید و تصریح نمودند.

در این جلسه دغدغه های جاری بر فرایند تهیه، تولید و توزیع این محصول استراتژیک به خریداران مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.