1

گزارش تصویری آیین رونمایی از اثر هنری استاد “محمدعلی حدت” با عنوان «نقاشی مردان سپیده دم» با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در حوزه هنری اصفهان