1

گزارش تصویری دیدار سرزده دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان از روستای سید علی اکبر و زیارت امامزاده واجب التعظیم روستا و گفتگو با اهالی روستا شهرستان شهرضا