1

گزارش تصویری دیدار سرزده دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و هیات همراه از اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا