1

گزارش تصویری دیدار خانم میرلا کارمن گرکو سفیر کشور رومانی با دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان