1

گزارش تصویری نشست صمیمانه دکتر مرتضوی استاندار با هنرمندان و فرهیختگان استان اصفهان