1

گزارش تصویری دیدار دکتر مرتضوی استاندار اصفهان با مردم محله رهنان در مسجد جامع رهنان