1

گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در رزمایش مشترک نوروزی نیروی انتظامی