1

استاندار اصفهان: توسعه گردشگری پایدار یکی از راهبردهای مطمئن برای اقتصاد پویای استان است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان، در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور اعضا و مدعوین برگزار شد، پس از تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار داشت: موضوع توسعه هدفمند صنعت گردشگری و ارتقاء جایگاه استان اصفهان به عنوان مقصد گردشگران داخلی و خارجی باید در دستور کار تمامی دستگاه های ذی ربط استان قرار گیرد، چرا که این استان دارای ظرفیت های ممتاز گردشگری است و باید در سطح ملی و بین المللی به خوبی تبیین، معرفی و شناسانده شوند.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: توسعه و گسترش گردشگری پایدار در استان، استفاده از ظرفیت سمن ها، نیروهای نخبه و متخصص، رسانه ها و تورهای گردشگری و … برای ارتقاء جایگاه ممتاز گردشگردی اصفهان ضروری است.

دکتر مرتضوی، با بیان اینکه یکی از راهبردهای آینده ما در اقتصاد استان، توسعه صنعت گردشگری پایدار و توسعه صنایع هایتک است و اضافه نمود: می بایست با بهره مندی از شیوه‌های نوین، جذاب و کارآمد برای جذب گردشگران بهره لازم اخذ شود.

مقام عالی قوه مجریه در استان، تصریح کرد: معرفی جایگاه فرهنگی و گردشگری ایران و اصفهان به دنیا باید توسط خودمان صورت پذیرد، نه توسط کشورهای معاند و دشمنان که با دیدگاه مغرضانه و تنگ نظرانه ایران و اصفهان را معرفی می نماید.

وی، خطاب به مدیران دستگاه ها و نهادهای استان تاکید کرد: از ارائه آمار و اطلاعات نادرست و غلو شده که موجب تصورات نادرست و برخوردار بودن از استان شده است، مجدانه اعراض نمایید و اطلاعات شفاف و واقعی از استان اصفهان ارائه کنید تا اعتبارات و ظرفیت های قانونی و ملی استان به واسطه ظاهر آراسته شده اطلاعات مغشوش از دست نرود.