1

گزارش تصویری بازدید دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان از قرار گاه نوروزی پلیس اصفهان