1

گزارش تصویری بازدید دکتر سید رضا مرتضوی و معاونین ایشان از منطقه شرق اصفهان و دیدار با پدر شهید والامقام میرحاج