1

کارگروه‌های تخصصی ذیل برنامه احیای زاینده‌ رود برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر زینلیان ضمن تشکر از همراهی و همکاری دستگاه‌های استان با قرارگاه آب در تهیه و تدوین “برنامه راهکارهای احیای زاینده‌رود”، بر ضرورت ادامه‌ی مستمر این همکاری‌ها تا رسیدن به هدف نهایی که احیای رودخانه‌‌ی زاینده‌رود می‌باشد تاکید نموده و افزودند؛ متولی اصلی در اجرای این برنامه‌ دستگاه‌ها هستند و استانداری نیز نقش راهبری و پشتیبانی خود را در این مسیر ایفا خواهد نمود.

جلسه با معارفه‌ی مسئولین کارگروه‌های ذکر شده که همگی از نیروهای با تجربه و متخصص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع می‌باشند ادامه یافته و سپس مدیران دستگاه‌ها و برخی از دیگر حاضرین در جلسه به ارائه‌ی نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

در پایان دکتر زینلیان بر نظارت مستمر مدیران دستگاه‌ها بر فعالیت‌های این کارگروه‌های تخصصی، لزوم کاربردی و خروجی محور بودن جلسات کارگروه‌ها، برگزاری منظم جلسات به صورت هفتگی، پاسخگو بودن و گزارش‌دهی کارگروه‌ها به استانداری، ضرورت استفاده از ظرفیت روابط عمومی‌ها و واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و همچنین ایجاد ارتباطات مناسب با نهادهای بالادستی، ذینفعان و ذیمدخلان در پیشبرد امور تاکید نمودند.