1

گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس