1

استاندار اصفهان: از جمله اولویت های دولت مردمی سیزدهم تسهیل و تسریع در سامان بخشی به مسائل و مشکلات همگانی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در ادامه سفر خود به شهرستان بوئین و میاندشت با حضور در دانشگاه پیام نور شهرستان و بازدید از مجموعه دانشگاهی، همچنین بازدید از ورودی حادثه خیز بوئین میاندشت، ناحیه صنعتی داشکسن و مجموعه ورزشی انقلاب، مجتمع فرهنگی و ساختمان در دست تکمیل فرمانداری شهرستان مواردی را جهت تسریع در رفع دشواری ها و مشکلات تبیین شده توسط فرماندار و مسئولان شهرستان به هیات همراه جهت پیگیری و تبیین در شورای اداری مشترک استان و شهرستان تصریح نمود.

دکتر مرتضوی، تاکید کرد: کاستن از دغدغه های عمومی و تسهیل در سامان دهی موثر به مسائل و مشکلات مردم و بالاخص استفاده موثر از ظرفیت های جاری به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام زیرساختی و خدماتی از اولویت های اصلی سفرهای شهرستانی است.