1

گزارش تصویری بازدید دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان از شهر افوس و کارگاه دانش بنیان پدیده نوین فریدن در شهر افوس