1

استاندار اصفهان: در دولت مردمی سیزدهم نقش و جایگاه نخبگان از رفعت و تعالی خاصی برخوردار است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در ادامه سفر شهرستانی خود به شهرستان نایین در دیدار با نخبگان شهرستان ضمن تقدیر از فعالیت ها و توانمندی های نخبگان بر اهمیت نقش آفرینی ایشان بالاخص در محوریت با ایجاد انسجام همگانی، همگرایی جمعی و هم افزایی عمومی تصریح و تبیین موضوع کرد.

نماینده عالی قوه مجریه در استان اصفهان، در سخنانی شاخصه های متعالی نظام اسلامی را افزایش نرخ شور و امید اجتماعی، فزونی بخشی به حمیت جمعی، فزاینده مسئولیت اجتماعی و اعتماد همگانی عنوان نمود و تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم، جایگاه ممتاز جهاد تبیین، فعالیت جهادی و حضور میدانی، بهره مندی از ظرفیت های ممتاز مردمی و مبارزه قاطع با فساد از عمده شاخص  های بی بدیل و قابل توجه می باشد که ضرورت اهتمام در خصوص تحقق کارامد همه این مولفه ها یک تکلیف است.

در ادامه حاضرین نیز پس از استماع سخنان دکتر مرتضوی استاندار اصفهان ضمن ارایه گزارش، به تبیین، توصیف و تحلیل نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.