پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۰۵:۰۵

آیین تکریم و معارفه معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان

دکتر مرتضوی : راه موفقیت و پیشرفت قائم بر حسن تدبیر، از خودگذشتگی فردی، انسجام جمعی و  وحدت همگانی است.