پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۰۹:۰۶

استاندار اصفهان:خیریه ها کانون های مشعشع برکت و غایت مسئولیت و اعتماد اجتماعی هستند

استاندار اصفهان گفت:خیریه ها کانون های مشعشع برکت و غایت مسئولیت و اعتماد اجتماعی هستند و خیرین خورشید های هماره فروزان جوامع هستند که هیچگاه پرتو خیرشان دچار نقصان نمی گردد.

لینک خبر