سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۲:۲۱:۴۰

استاندار اصفهان:دانشجویان با بهره مندی از ظرفیت های بالای اجتماعی و فرهنگی نقش به سزایی دارند

استاندار اصفهان گفت:دانشجویان با بهره مندی از ظرفیت های بالای اجتماعی و فرهنگی نقش به سزایی در گسترش مطالبه گری صادقانه و موثق در جامعه ایفا می نمایند.

لینک خبر